Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v Základnej škole Miloslavov, ktoré sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 8.30 h. na školskom dvore.

V tento deň vyučovanie končí o 10.00 hod., žiaci odchádzajú domov (ešte sa nevydáva obed a nie je ani prevádzka ŠKD).

Rodičov prváčikov prosíme, aby prišli s deťmi. Všetky informácie Vám podajú triedne učiteľky. Prosím prineste si zápisník a pero.

 

Ukončenie školského roka 2018/2019

28. júna 2019 bol ten veľký deň, kedy sme spoločne ukončili 10 mesačné snaženie o čo najlepšie výsledky. Po ňom nasledujú očakávané a vytúžené prázdniny.

Milí žiaci, prajeme Vám krásne leto plné zážitkov a už sa na Vás tešíme v novom školskom roku 2019/2020.

Naše „English stars“

Dňa 13.5. sa 23 žiakov 3. až 7. ročníka zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR. Žiaci si mohli zábavnou formou otestovať svoje vedomosti a porovnať ich so svojimi rovesníkmi. Aj napriek tomu, že to nebolo vôbec jednoduché, naši žiaci to zvládli veľmi dobre.

Nad 90% mali 4 žiaci.

Nad 80% mali 9 žiaci.

Nad 70% 4 žiaci.

Nad 60% 4 žiaci.

Nad 50% 1 žiak.

Nad 40% 1 žiak.

Návšteva Slovinského veľvyslanca v našej škole

Dňa 11.06.2019 sa v našej škole uskutočnil projektový deň „Med“ v spolupráci s pánom veľvyslancom Slovinska. Táto vzácna návšteva pána veľvyslanca a jeho tímu nás poučila o dôležitosti včelárstva pre celú planétu. Deti dostali odborný výklad od včelárov a následne mohli ochutnať medovníčky so slovinským medíkom.

Za celú krásnu akciu ďakujeme pani Pirihovej.

Recitačná súťaž v anglickom jazyku – výsledky

Na našej škole je už dlhoročnou tradíciou recitačná súťaž v anglickom jazyku. Aj tento školský rok sa konali najprv triedne kolá, z ktorých najúspešnejší postúpili do školského kola. Vybrať toho najlepšieho z každej kategórie bolo veľmi náročné, keďže konkurencia bola veľká, ale nakoniec sme vybrali a víťazi v jednotlivých kategóriách sú:

Kategória 2. a 3. ročník:

 1. miesto: Vladimíra Gulášová, 2.B; Patrícia Vatrálová 3.B
 2. miesto: Dominika Šátorová, 3.A; Ema Havlíková, 3.B
 3. miesto: Bruno Kandra, 2.A; Slávka Mikušiaková 3.A

Kategória 4. a 5. ročník:

 1. miesto: Nikola Kabátová, 4.A
 2. miesto: Katarína Gregušová, 5.B; Šimon Lacko, 4.A
 3. miesto: Stella Filandová, 5.A; Jakub Paprskár, 5.B
 4. miesto: Mia Gútayová, 4.B; Alena Masariková, 4.B; Michaela Chorvátová, 5.A

Kategória 6. a 7. ročník:

 1. miesto: Nina Gešová, 6.B
 2. miesto: Paulína Lacková, 7.A
 3. miesto: Lea Sugar, 7.B

Turnaj „Ideme hrať ping – poooong“

„ IDEME HRAŤ PING – POOOOOONG“,

Dňa 6. apríla  sa na našej škole v areáli telocvične uskutočnil stolnotenisový turnaj. Podujatie bolo súčasťou celoslovenského projektu  „ Ideme hrať ping – poooooong“, ktorý sa koná každoročne v rámci Svetového dňa stolného tenisu.

Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii – žiaci, žiačky a muži. Spolu sa turnaja zúčastnilo 15 súťažiacich.

Zápasy boli veľmi vyrovnané, častokrát o víťazstve rozhodovala jediná loptička. Ako v každej súťaži, aj tu boli ocenení tí najlepší. Víťazi si odniesli diplom, vecné ceny, ale i mnoho nových zážitkov.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

Kategória žiaci

1. miesto – Daniel Tvrdoň, 6.A

 1. miesto  – Samuel Minárik, 7.B
 2. miesto – Tomáš Masarik, 6.A

Kategória žiačky

1. miesto  – Nina Gešová, 6.B

 1. miesto – Katarína Gregušová, 5.B

Kategória muži

1. miesto Mgr. Aleš  Gaľa

 1. miesto Mgr. Dan Bělousov
 2. miesto Ing. Miloš Masarik

 

Víťazom srdečne gratulujeme a dúfame, že táto zábavná športová akcia sa zopakuje každý rok.

 

Karneval 2019

V stredu, 20. februára 2019 sa u nás v Školskom klube detí pri Základnej škole v Miloslavove stal zázrak. Akoby mávnutím čarovného prútika sa deti i pani vychovávateľky premenili na rôzne masky. Mnohých sme ani nespoznali. A tak v Kultúrnom dome za sprievodu veselej hudby a tanca deti popoludnie strávili na svojom karnevale. Veľmi sa tešili aj z vystúpenia speváckeho krúžku. Všetci sa tešia už na budúci karneval.