Úspech našich žiakov v stolno-tenisovom turnaji

Výber žiakov zo stolnotenisového krúžku sa zúčastnil 8.11.2019 stolnotenisového turnaja v ZŠ Mlynská, Senec.

Zúčastnili sa: Samuel Minárik (8.B), Tomáš Masarik (7.B), Oliver Kubka (8.B) a Daniel Tvrdoň (7.A), ako doprovod a zároveň tréner sa zúčastnil Mgr. Aleš Gaľa.

Naši chlapci obsadili 3.miesto v obvodnom kole 2019 v kategórii „Družstvá chlapci“ a žiak Tomáš Masarik zo 7.B obsadil 3. miesto v kategórii „Chlapci“.

Srdečne im gratulujeme a tešíme sa z prvého športového úspechu našej školy.

Imatrikulácia prvákov 2019/2020

IMATRIKULÁCIA  PRVÁKOV

Dňa 22. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Alžbetinom Dvore prijali najstarší žiaci našej Základnej školy medzi seba najmladších žiakov – prvákov na školskej slávnosti pod názvom IMATRIKULÁCIA  PRVÁKOV. Slávnosti sa zúčastnili rodičia našich prváčikov, pani riaditeľka Základnej školy i pani riaditeľka Materskej školy, pán starosta a vedenie školy. Slávnosť začala školskou hymnou, ktorú zaspievali žiaci speváckeho krúžku. V úvode tejto slávnostnej sa krátkym príhovorom prihovorila pani riaditeľka a pán starosta. Prváčikom sa krátkym pásmom pod názvom „Čo už vieme“ predstavili druháci z 2. A triedy a tanečno-speváckym číslom sa predstavili druháci z 2. B triedy. Nasledovala samotná imatrikulácia. Prváci museli zdolať malú skúšku odvahy, sily a nebojácnosti, po ktorej ich kružidlom na pleci pasovali za žiakov našej školy so slovami „Pasujem ťa za prváka/prváčku“. Na záver zložili prváci svoj prvácky sľub a zaspievali si svoju prvácku hymnu. S pamätnou jednotkou zavesenou na krku, s imatrikulačnou listinou i malým darčekom sa vracali s úsmevom k svojim rodičom. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej školskej práci.

Šarkaniáda 2019

Milí rodičia,

takéto krásne zážitky nám vytvorila pani Jeseň a takéto krásne video natočil a zostrihal pán Farkas, rodič v 2.A triede.

Link:

„Bezpečnosť na cestách“ u prvákov

5. septembra 2019 k nám zavítali príslušníci Policajného zboru SR spolu s pani preventistkou.

Poučili našich prváčikoch o bezpečnosti na cestách, správaní sa pri jazde na kolobežke či bicykli a samozrejme pridali aj milý darček.

Srdečne ďakujeme.

Ukončenie školského roka 2018/2019

28. júna 2019 bol ten veľký deň, kedy sme spoločne ukončili 10 mesačné snaženie o čo najlepšie výsledky. Po ňom nasledujú očakávané a vytúžené prázdniny.

Milí žiaci, prajeme Vám krásne leto plné zážitkov a už sa na Vás tešíme v novom školskom roku 2019/2020.

Naše „English stars“

Dňa 13.5. sa 23 žiakov 3. až 7. ročníka zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR. Žiaci si mohli zábavnou formou otestovať svoje vedomosti a porovnať ich so svojimi rovesníkmi. Aj napriek tomu, že to nebolo vôbec jednoduché, naši žiaci to zvládli veľmi dobre.

Nad 90% mali 4 žiaci.

Nad 80% mali 9 žiaci.

Nad 70% 4 žiaci.

Nad 60% 4 žiaci.

Nad 50% 1 žiak.

Nad 40% 1 žiak.

Návšteva Slovinského veľvyslanca v našej škole

Dňa 11.06.2019 sa v našej škole uskutočnil projektový deň „Med“ v spolupráci s pánom veľvyslancom Slovinska. Táto vzácna návšteva pána veľvyslanca a jeho tímu nás poučila o dôležitosti včelárstva pre celú planétu. Deti dostali odborný výklad od včelárov a následne mohli ochutnať medovníčky so slovinským medíkom.

Za celú krásnu akciu ďakujeme pani Pirihovej.