V  piatok 25.3.2017 bol v našej skole deň otvorených dverí. Aj v našich triedach 1.A, 1.B a 1.C  sme mali v tento špeciálny deň vzácnu návštevu. Boli u nás deti z materskej školy v Alžbetinom Dvore. Spoločne s prvákmi sme čítali z čítanky ako chodiť do školy, ako počúvať pani učiteľku s čistými ušami, učili sa o písmenku Ž a písali slová, ktoré sa začínajú na písmeno ž. Čítali sme o žabke, spievali si ako žaba skáče, aj si škôlkári zaskákali…Naši vzácni návštevníci nám pomohli vyrobiť krásnu žabku. Počítali sme príklady s včielkami v úli a prváci dostali úlohu, nájsť pre Mášenku cestičku k mackovi, zakrúžkovať slovo na začiatočné písmeno A, podľa čísla vyfarbiť počet obrázkov… Budúci prváci dostali darček: záložku s maľovaným vajíčkom a zaspievali sme deťom pesničku o vajíčku. Škôlkári sa nedali zahanbiť a zarecitovali nám básničku o šarkanovi. Hodina ubehla nesmierne rýchlo a počas nej nás navštívila pani riaditeľka s pánom starostom, pani zástupkyňa a budúci prváčik zo škôlky v Hviezdoslavove so sestričkou a rodičmi. Návšteva sa nám nesmierne páčila a dúfame, že sa s včielkami z materskej školy a ich milou pani učiteľkou ešte uvidíme. Už teraz sa tešíme.
Napísala triedna učiteľka 1.B Janka Almášiová