Aj tento rok sa na našej škole konala súťaž v prednese v anglickom jazyku. Žiaci si mali možnosť vybrať prózu alebo poéziu v anglickom jazyku. Prvý deň súťažili naši najmladší žiaci, prváci. Z počtu 60 žiakov do školského kola postúpili nakoniec ôsmi žiaci. Výber tých najlepších bol naozaj náročný. Všetci finalisti boli výborní, no 1.miesto si nakoniec vybojovala Michaela Tokárová z 1.C triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Baranovičová z 1.B a Dominika Šátorová z 1.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Linda Macejková z 1.A a Richard Gergely z 1.B triedy.

V druhej kategórii súťažili žiaci druhého a tretieho ročníka. Rozhodovanie poroty bolo znovu veľmi náročné a preto aj víťazov bolo viac. Prvé miesto je však len jedno a získala ho Alexandra Droppová z 3.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Stella Filandová z 3.A a Veronika Olašáková z 3.B triedy. Na treťom mieste sa umiestnili Viktória Perveková z 2.B a Daniel Demko z 3.A triedy.

Druhý deň súťažili naši najstarší žiaci.  V tretej kategórii zabojovali žiaci štvrtého a piateho ročníka. Prvé miesto si nakoniec zaslúžene odniesla naša úspešná recitátorka Katka Strešňáková z 4.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Ema Ozogányová z 5.A a tretie miesto získal Tomáš Masarik z 4.B triedy.

Všetkým víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veľkú snahu.