IMATRIKULÁCIA  PRVÁKOV

Dňa 22. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Alžbetinom Dvore prijali najstarší žiaci našej Základnej školy medzi seba najmladších žiakov – prvákov na školskej slávnosti pod názvom IMATRIKULÁCIA  PRVÁKOV. Slávnosti sa zúčastnili rodičia našich prváčikov, pani riaditeľka Základnej školy i pani riaditeľka Materskej školy, pán starosta a vedenie školy. Slávnosť začala školskou hymnou, ktorú zaspievali žiaci speváckeho krúžku. V úvode tejto slávnostnej sa krátkym príhovorom prihovorila pani riaditeľka a pán starosta. Prváčikom sa krátkym pásmom pod názvom „Čo už vieme“ predstavili druháci z 2. A triedy a tanečno-speváckym číslom sa predstavili druháci z 2. B triedy. Nasledovala samotná imatrikulácia. Prváci museli zdolať malú skúšku odvahy, sily a nebojácnosti, po ktorej ich kružidlom na pleci pasovali za žiakov našej školy so slovami „Pasujem ťa za prváka/prváčku“. Na záver zložili prváci svoj prvácky sľub a zaspievali si svoju prvácku hymnu. S pamätnou jednotkou zavesenou na krku, s imatrikulačnou listinou i malým darčekom sa vracali s úsmevom k svojim rodičom. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej školskej práci.