Korčuliarsky kurz v rámci Školského klubu detí sa konal v dňoch:

  1. marec, 8. marec, 9. marec, 13. marec a 15. marec 2017 v Hokejovej hale Hamikovo v Hamuliakove v popoludňajších hodinách od 12,30 hod. do 13,30 hod. pod vedením kvalifikovaných tréneriek Kraso klubu Hamikovo.

Kurzu korčuľovania sa zúčastnilo 42 detí  pod vedením vychovávateliek Školského klubu detí – p. ved. vych. Mgr. Soni Slavkayovej a p. vych. Mgr. Ireny Daliman.

Presun detí zo Základnej školy do Hokejovej haly v Hamuliakove a späť,  bol zabezpečený autobusovou dopravou.

Deti boli počas kurzu rozdelené do troch skupín, podľa korčuliarskych spôsobilostí, schopností a veku. Trénerky viedli zúčastnené deti zábavnou, hravou a nenásilnou formou k základným korčuliarskym zručnostiam, rôznymi pútavými technikami rozvíjali ich schopnosti a spôsobilosti. Na záver kurzu získali diplomy za úspešné absolvovanie kurzu pre Základné školy pod názvom „Na ľade v nálade“. Deťom, ktoré vynechali zo zdravotných dôvodov hodinu korčuľovania (v počte 6 detí), bol poskytnutý náhradný termín na 23. marca 2017 o 16,15 hod a 17,10 hod. v sprievode rodičov.

Na záver môžem konštatovať, že deti i vychovávateľky ŠKD boli s kurzom korčuľovania veľmi spokojné a na budúci školský rok s trénerkami Kraso klubu Hamikovo plánujeme ďalšiu spoluprácu.

Spracovala: Mgr. Soňa Slavkayová – ved. vychovávateľka ŠKD