Dňa 13.5. sa 23 žiakov 3. až 7. ročníka zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR. Žiaci si mohli zábavnou formou otestovať svoje vedomosti a porovnať ich so svojimi rovesníkmi. Aj napriek tomu, že to nebolo vôbec jednoduché, naši žiaci to zvládli veľmi dobre.

Nad 90% mali 4 žiaci.

Nad 80% mali 9 žiaci.

Nad 70% 4 žiaci.

Nad 60% 4 žiaci.

Nad 50% 1 žiak.

Nad 40% 1 žiak.