Dňa 2. mája 2017 sme sa zúčastnili filmového predstavenia „Spievaj“ v Tuli-cinema v rezorte Xbionic Sphere v Šamoríne.

Predstavenie videlo 108 detí a 5 vychovávateliek.   8 prihlásených detí sa nezúčastnilo kvôli chorobe a vstupné im bolo vrátené v hotovosti. V tento deň sme zabezpečili obed mimo harmonogramu a odchod zo školy bol naplánovaný v etapách od 13.00 h. do 13.15 h. Deti prepravili tri autobusy s kapacitou 50, 45 a 22 miest. Všetky deti boli poučené o bezpečnosti a slušnom správaní.

Predstavenie začalo s miernym meškaním, kvôli veľkému záujmu o občerstvenie. Rozprávka trvala 110 minút a deti veľmi bavila. Do školy sme sa vrátili o 16.25 hod. Všetky deti boli nad mieru spokojné, aj pani vychovávateľky. Tešíme sa pekne akcii a veríme, že tradícia takýchto spoločných akcií bude pokračovať.

Všetky doklady o akcii sú dostupné k nahliadnutiu u p. Mgr. Daliman.

Článok a foto : Mgr. Irena Daliman, organizátor akcie