Netradičné vyučovanie

1.A

16.5.2017 – Čítanie/Písanie – pani Cabalová

19.5.2017 – Matematika – pani Brázdilová

19.,26. 5. 2017 – Telesná výchova – pani Figura

25.5.2017 – Prvouka – pán Šátor

1.B

15.5.2017 – Čeština – pani Baranovičová

16.5.2017 – Matematika – Geometrické tvary – p. Šuppová

1.C

16.5.2017 – Prvouka – pani Barošová

2.A

18.5.2017 – Čeština – pani Kabátová

23.5.2017 – Pes záchranár – pani Malá

2.B

19.5.2017 – Ako sa rodí kniha – pani Masárová

23.5.2017 – Pes záchranár – pani Malá

3.A

17.5.2017 – Čeština – pani Baranovičová

18.5.2017 – Práca policajta – pani Marcela Droppová

18.5.2017 – Anglický jazyk – pani Barančíková

3.B

10.5.2017 – Môj životný príbeh – p. Ivan Húska

19.5.2017 – 2 hodiny – Putovanie peňazí – p. Chrenková

4.B

15.5.2017- Informatická výchova – pán a pani Kühnovci

ŠKD:

4. oddelenie – 23.5.2017 – Včely a včelárstvo – p. Memersheimer

6. oddelenie – 9.5.2017 – Výrobky z FIMO hmoty – pani Gregušová