Aj tento rok sa na našej škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Záujem žiakov bol veľký napriek veľkej náročnosti tejto olympiády. Svoje vedomosti z ang. jazyka si otestovalo 17 najtalentovanejších žiakov zo 4. až 7.ročníka. Na 3.mieste sa umiestnila Nina Gešová zo 6.B, na 2.mieste sa umiestnila Ema Ozogányová zo 7.A a na 1.mieste sa umiestnila Katarína Strešňáková zo 6.B, ktorá postupuje do okresného kola. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.