Naše projekty

Naša škola sa účastní nasledujúcich projektov:

Infovek

Modrá škola

Školské ovocie

Zelená škola

Aissec –projektové týždne so stážistami v anglickom jazyku

Digipédia

ŠvP – foto

Úspešne sme ukončili tohoročnú školu v prírode v Žiarskej doline.

Veríme, že deti majú krásne zážitky a sú spokojné.

Pridávame foto:

Návšteva lektorov z Indie a Taiwanu

Prostredníctvom národného projektu EDUCATE  SLOVAKIA  sme od

25.52015 – 29.5.2015 privítali na našej škole dvoch zahraničných študentov:

Sagara Ahuja z Indie a Chang Ting Chi z Taiwanu. Všetky učiteľky, žiaci aj ich

rodičia oceňovali možnosť stretnúť sa na hodinách angličtiny s native

speakrom,  čím bolo vyučovanie pre žiakov  zaujímavejšie a vymykalo sa zo stereotypu.

V pondelok 25.5.2015 privítala študentov na stanici v Miloslavove pani riaditeľka  Alena Jančeková a učiteľka ANJ p.Gavulová predstavila študentov

žiakom, ktorí už netrpezlivo čakali vo svojich triedach.  Prvý deň zahraniční študenti sa iba zoznamovali s vyučovaním ANJ na hodinách p.uč.Gavulovej.

V utorok  začali svoju prezentáciu  pre žiakov 3. a 4.roč., kde primeranou formou pre žiakov 1.stupňa  ZŠ oboznámili prítomných  so životom v ich rodnej

krajine, s prírodnými podmienkami, s národnou vlajkou, s národným jedlom, zvykmi, kultúrou a sviatkami. Počas prezentácie žiaci kládli zvedavé otázky, ktoré ochotne pomáhala pretlmočiť študentka mangmentu Norika Belousovová.

Vyučovanie ANJ so zahraničnými študentmi prebiehalo postupne každý deň vo všetkých triedach. Žiaci 1.ročníkov sa porozprávali na tému oblečenie pre chlapcov a pre dievčatá a počas školskej družiny sa spolu zahrali hry aj za prítomnosti pani vychovávateľky Laily Awadovej. Žiaci 2.ročníkov prezentovali

projekty o svojej izbe a o zariadení domu a študenti počas hodiny pracovali

aj s interaktívnou tabuľou, kde vysvetlili deťom denný režim a hodiny.

Žiaci 3.ročníka preberali so študentmi učivo o voľne žijúcich zvieratách, odkiaľ pochádzajú a ako vyzerajú. Prostredníctvom väzby tam je/tam sú opisovali veci

v  triede a kde sa nachádzajú.  So žiakmi 3.ročníka odučili spolu tri vyučovacie

hodiny na tému unikátne miesta sveta, moderná hudba a šport a moje obľúbené jedlo.

Žiaci 4.ročníka prezentovali  projekty o svojej škole, triede a o voľnom čase.

Študenti v 4. ročníku odučili dve vyučovacie hodiny na tému moja rodina a

priatelia,  škola a domov.

V stredu 27.5.2015 sa zahraniční študenti zúčastnili baletného predstavenia

v novej budove SND s pani Gavulovou a Norikou Belusovou. Pri tejto príležitosti sa oboznámili s históriou a vznikom 1.Československej republiky a so životom  a dielom Milana Rastislava Štefánika ako aj s architektúrou  komplexu Eurovea.

Týždeň so zahraničnými študentmi bol pre nás všetkých prínosom a šikovní žiaci pochopili, že aj takýmto spôsobom sa môžu lepšie motivovať  pri učení cudzieho jazyka a môžu si zlepšiť komunikačné a jazykové schopnosti.

Mgr. Zuzana Gavulová

Veríme, že to pre naše deti bolo prínosom.

Pridávame foto:

Divadielko Ako išlo vajce na vandrovku

Krúžok Hravé recitovanie s Mgr. Boršovou Ľubicou malo svoje mini vystúpenie pre rodičov detí, ktoré navštevujú tento krúžok. Deti zahrali pre potešenie krátku rozprávku o Vajci, ktoré šlo na vandrovku.

Obsadenie:

Tamarka Janáčková, Simonka Matejová – vrany

Paulínka Lacková – vajce

Ela Kubíncová, Terezka Kondrátová – motýle

Lea Sugár, Ninka Charvátová – strašidlá

Natálka Franeková, Ninka Neradová – veveričky

Michal Dirga, Samko Beňo – krtkovia.

Deťom sa vystúpenie podarilo a všetci rodičia určite cítili veľkú hrdosť na svoje ratolesti. Ktovie, či aj na našej škole nevyrastá slávny herec či herečka 🙂 Ďakujeme pani Mgr. Boršovej za krásnu prácu s deťmi.
A aby sme nezabudli :

Čo nám priniesol týždeň aktivít s dobrovoľníkmi

V mesiaci máj od 11. do 18. mája sme mali v škole projektový týždeň s dobrovoľníkmi.

Dobrovoľníctvo na Slovensku funguje už niekoľko rokov, možno aj vo Vašom okolí poznáte niekoho kto odišiel ako dobrovoľník na pol roka alebo rok do cudzej krajiny,  alebo naopak,  poznáte človeka  z viac či menej exotickej krajiny, ktorý prišiel na Slovensko a pracuje s deťmi a mládežou  v škole  alebo  v centre voľného času.

Čo to vlastne dobrovoľníctvo znamená? V jednej múdrej definícii sa píše, že je to slobodne zvolená činnosť v prospech iných,  vykonávaná bez nároku na odmenu. Človek za svoju prácu nezískava síce finančnú odmenu,  ale získa nové skúsenosti, nové priateľstvá,  spozná život, kultúru , jazyk  a ľudí v inej krajine, neformálnym vzdelávaním dochádza k rozvoju zručností a k obohateniu v osobnom  i  pracovnom živote.

Vďaka ústretovosti obecného úradu , podpore pána starostu Milana Baďanského , pani riaditeľky Aleny Jančekovej sme mohli hosťovať troch dobrovoľníkov  –  Pheely z Kene, Pradeepa z Indie a Enhui z Číny.

Vniesli do nášho školského života závan exotiky a   hneď sa aj zapojili do vyučovacích hodín – naučili deti nové hry a spôsobili riadny pozitívny rozruch a nadšenie na celej škole. Pani učiteľky a vychovávateľky im urobili skutočne príjemný pobyt s množstvom aktivít a návštev, dokonca  aj v rodinách. Poďakovanie patrí pani učiteľke Belousovovej a jej rodine, pani Gavulovej, pani vychovávateľke  Awwadovej a pani vychovávateľke Irene Daliman.

Počas tohto krátkeho týždňa  sa zúčastňovali vyučovania, pracovali a komunikovali s deťmi  v anglickom  jazyku. v utorok sme spoločne absolvovali exkurziu v ZOO v Bratislave a  v stredu celoškolský športový deň. Deti sa učili viac interaktívne a neformálne ,cez rôzne dobrovoľníkmi pripravené zaujímavé edukačné hry, aktivity a prezentácie  o  svojich rodných krajinách.  Počas týždňa vznikli úprimné priateľstvá a v piatok bola rozlúčka u niektorých aj so slzičkami v očiach.

Bolo to náročné vo viacerých ohľadoch, ale určite to stálo za námahu!

A osobne  –  myslim si, že všetci žiaci  , keď po rokoch si nebudú pamätať, ako sme sa učili tvrdé a mäkké spoluhlásky, ale zážitok z týchto dní v nich zostane…

Mgr. Marta Belousovová + Vaša škola

A aby sme nezabudli 🙂 pár foto 🙂

Netradičné vyučovanie

Netradičné vyučovanie v našej škole sa uskutočnilo v týždni od 11. mája do 15. mája 2015. Niekoľko mamičiek a dokonca i oteckov si tento rok vyskúšalo byť učiteľom jednu hodinu v triede, kde chodí ich dieťa…

Dopravné ihrisko Galanta

9. apríla 2015 naši prváci a žiaci 4.A navštívili Dopravné ihrisko v Galante. Deti sa veľa naučili a aj sa zahrali. Pridávame pár foto z akcie 🙂