Výsledky Testovania 5 – 2018

Správa o výsledkoch ZŠ Miloslavov v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019

 

21.novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2018). Testy písalo spolu 46 360 piatakov  na 1487 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa Testovania 5-2018 zúčastnilo 50 žiakov, z toho šiesti žiaci so zdravotným znevýhodnením.  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 59,30% 58,40%
Štátne školy 58,60% 57,70%
Neplnoorganizované školy 50,40% 50,40%
ZŠ  Miloslavov 74,40% 66,60%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov je o 24 % vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách, o 15,8  % vyššia  v porovnaní s úspešnosťou žiakov na štátnych školách a o 15,1 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

 

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov je o 16,2 % vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách, o 8,9  % vyššia  v porovnaní s úspešnosťou žiakov na štátnych školách a  o 8,2 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Lyžiarsky výcvik v 7. ročníku

V dňoch 4. – 8. februára 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka s príspevkom štátu 150 € jednorázovo pre žiaka. Výcviku sa zúčastnilo 24 žiakov pod vedením pedagógov Mgr. Ivany Italy a Mgr. Tomáša Mišejku v stredisku Oščadnica – Laliky, Hotel BOCY.

Väčšina žiakov sa zdokonalila v lyžovaní, začiatočníci sa naučili základy. Celý týždeň bolo krásne počasie.

Projektový týždeň s Aissec

Aj tento školský rok využila naša škola možnosť stráviť týždeň v spoločnosti anglicky hovoriacich lektorov. Tento rok našu školu navštívili dve lektorky –  Marianna z Portugalska a Putri z  Indonézie. Naši žiaci sa na  hodinách s nimi dozvedeli zaujímavé informácie o ich rodných krajinách, ale hlavne si mohli precvičiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Žiaci boli aktívni a komunikácia v anglickom jazyku im išla naozaj veľmi dobre. Za tento zaujímavý týždeň sme veľmi vďační  a určite v tom budeme pokračovať aj v budúcich školských rokoch.

„Záchrana som JA!“ – odovzdávanie defibrilátora

Naša škola sa zapojila do 2. ročníka celoslovenského projektu Záchrana som ja, ktorého cieľom bolo vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.

Z našej školy sa do projektu  zapojili  4 triedy:  2.B, 3.A, 3.B,3.C .

Úlohou žiakov bolo: Napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy mohli byť  – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo aj vymyslené.

Táto  téma žiakov  zaujala a vďaka tomu vznikli naozaj krásne, dojímavé a najmä poučné príbehy,  plné nádherných ilustrácií o bezpečnosti na cestách, prvej pomoci a záchrane života.

Triedni učitelia, vychovávatelia  spoločne  so žiakmi  tieto príbehy spracovali do rôznych publikácií.

Triedy: 3.A a 3.B so svojimi úspešnými prácami patria medzi  päťdesiat  víťazných škôl, ktoré vyhrali  pre celý 1.stupeň našej školy zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov so záchranármi a sanitkou, certifikované kurzy prvej pomoci pre učiteľov a k tomu naozaj úžasný darček, akým je automatický externý defibrilátor pre našu školu.

Dňa 12.12.2018  žiaci našej školy  zažili už  spomínaný zážitkový  deň,  kde sa dozvedeli  množstvo dôležitých informácií o poskytnutí  prvej  pomoci .Mohli si aj vyskúšať poskytnúť 1.pomoc, dať človeka do stabilizovanej polohy, vidieť záchranárov privolaných k zraneniu a mnoho iných zaujímavostí a tak možno aj vďaka týmto informáciám zachrániť niekomu inému život.

Sme naozaj veľmi radi, že aj takouto formou sme vrátili tému prvej pomoci do našej základnej školy v Miloslavove. Úprimne sa tešíme, že sa  naša škola vďaka externému defibrilátoru stáva bezpečnejším miestom pre nás všetkých.

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok sa na našej škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Záujem žiakov bol veľký napriek veľkej náročnosti tejto olympiády. Svoje vedomosti z ang. jazyka si otestovalo 17 najtalentovanejších žiakov zo 4. až 7.ročníka. Na 3.mieste sa umiestnila Nina Gešová zo 6.B, na 2.mieste sa umiestnila Ema Ozogányová zo 7.A a na 1.mieste sa umiestnila Katarína Strešňáková zo 6.B, ktorá postupuje do okresného kola. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Návšteva Bibliotéky

8.11.  žiaci 2.A navštívili v Inchebe  Bibliotéku , veľmi aktívne sa zapojili do besedy so spisovateľkou p.Paulínou Feriancovou, ktorú moderoval Dado Nagy, popozerali výstavu, nové  knihy aj hry.

3.A a 3.B vyhrali pre školu defibrilátor !!!

Dnes ráno dostali tretiaci – 3.A a 3.B  skvelú správu:

 

„Všetkým vám ĎAKUJEME za úžasné projekty. Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách deti nadchla. Obzvlášť veľká vďaka patrí VÁM – všetkým pedagógom za nasadenie a angažovanosť v príprave projektov. V najbližších pracovných dňoch vás budeme kontaktovať ohľadom odovzdania a realizácie výhier, ktoré budú postupne prebiehať na všetkých 50 školách na celom Slovensku do konca tohto kalendárneho roka. Všetkých 50 škôl sa môže tešiť rovnakej výhre – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu.“

Výlet si užije trieda 3.B s pánom učiteľom Vaľkom. Pani učiteľke Durecovej a pánovi Vaľkovi môžeme ďakovať za ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre našu školu. Srdečne ďakujeme učiteľom a deťom za takúto pomoc škole! Tešíme sa a pridávame fotky.