„Záchrana som JA!“ – odovzdávanie defibrilátora

Naša škola sa zapojila do 2. ročníka celoslovenského projektu Záchrana som ja, ktorého cieľom bolo vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.

Z našej školy sa do projektu  zapojili  4 triedy:  2.B, 3.A, 3.B,3.C .

Úlohou žiakov bolo: Napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy mohli byť  – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo aj vymyslené.

Táto  téma žiakov  zaujala a vďaka tomu vznikli naozaj krásne, dojímavé a najmä poučné príbehy,  plné nádherných ilustrácií o bezpečnosti na cestách, prvej pomoci a záchrane života.

Triedni učitelia, vychovávatelia  spoločne  so žiakmi  tieto príbehy spracovali do rôznych publikácií.

Triedy: 3.A a 3.B so svojimi úspešnými prácami patria medzi  päťdesiat  víťazných škôl, ktoré vyhrali  pre celý 1.stupeň našej školy zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov so záchranármi a sanitkou, certifikované kurzy prvej pomoci pre učiteľov a k tomu naozaj úžasný darček, akým je automatický externý defibrilátor pre našu školu.

Dňa 12.12.2018  žiaci našej školy  zažili už  spomínaný zážitkový  deň,  kde sa dozvedeli  množstvo dôležitých informácií o poskytnutí  prvej  pomoci .Mohli si aj vyskúšať poskytnúť 1.pomoc, dať človeka do stabilizovanej polohy, vidieť záchranárov privolaných k zraneniu a mnoho iných zaujímavostí a tak možno aj vďaka týmto informáciám zachrániť niekomu inému život.

Sme naozaj veľmi radi, že aj takouto formou sme vrátili tému prvej pomoci do našej základnej školy v Miloslavove. Úprimne sa tešíme, že sa  naša škola vďaka externému defibrilátoru stáva bezpečnejším miestom pre nás všetkých.

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok sa na našej škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Záujem žiakov bol veľký napriek veľkej náročnosti tejto olympiády. Svoje vedomosti z ang. jazyka si otestovalo 17 najtalentovanejších žiakov zo 4. až 7.ročníka. Na 3.mieste sa umiestnila Nina Gešová zo 6.B, na 2.mieste sa umiestnila Ema Ozogányová zo 7.A a na 1.mieste sa umiestnila Katarína Strešňáková zo 6.B, ktorá postupuje do okresného kola. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Návšteva Bibliotéky

8.11.  žiaci 2.A navštívili v Inchebe  Bibliotéku , veľmi aktívne sa zapojili do besedy so spisovateľkou p.Paulínou Feriancovou, ktorú moderoval Dado Nagy, popozerali výstavu, nové  knihy aj hry.

3.A a 3.B vyhrali pre školu defibrilátor !!!

Dnes ráno dostali tretiaci – 3.A a 3.B  skvelú správu:

 

„Všetkým vám ĎAKUJEME za úžasné projekty. Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách deti nadchla. Obzvlášť veľká vďaka patrí VÁM – všetkým pedagógom za nasadenie a angažovanosť v príprave projektov. V najbližších pracovných dňoch vás budeme kontaktovať ohľadom odovzdania a realizácie výhier, ktoré budú postupne prebiehať na všetkých 50 školách na celom Slovensku do konca tohto kalendárneho roka. Všetkých 50 škôl sa môže tešiť rovnakej výhre – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu.“

Výlet si užije trieda 3.B s pánom učiteľom Vaľkom. Pani učiteľke Durecovej a pánovi Vaľkovi môžeme ďakovať za ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre našu školu. Srdečne ďakujeme učiteľom a deťom za takúto pomoc škole! Tešíme sa a pridávame fotky. 

Zber papiera

Naši žiaci a rodičia zbierali od 16. apríla 2018 do 25.apríla papier pre OZ Naša škola Miloslavov.

Podarilo sa vyzbierať 7060 kg papiera, za ktorý OZ dostalo 423,60 € a čo je najlepšie, zachránili sme až 57 stromov!

Deti, ktoré sa zapojili najviac a umiestnili sa na prvých troch priečkach boli odmenené a trieda, ktorá vyhrala zber dostala úžasnú tortu.

Výsledky:

  1. Drahoš Damien, 2.C
  2. Droppová Alexandra, 4.A
  3. Voška Nikolas, 4.A.

V kategórii trieda po 4-tý krát vyhrala 4.A.

V galérii pripájame prehľadnú tabuľku.

Srdečne gratulujeme a pripájame fotky.

Slávik 2018

Školské kolo súťaže Slávik Slovensko 2018 prebehol na našej škole v hojnom počte 19 účastníkov. Príjemným prekvapením bolo,že z tohto počtu boli 3 chlapci. Porota pozostávajúca z pani učiteliek Boršovej, Kušnírovej a Almášiovej hodnotili originálny prejav, čistotu a zvládnutá úroveň spevu. Deti boli oblečené v krojoch čo dodávalo súťaži autenticitu a zdvihlo jej úroveň na príjemný a neopakovateľný zážitok. Do okresného kola postúpili. V 1.kategórii Mia Gutayová a Emma Bulíková a v 2 kategórii Slávka Činčuráková.

Hviezdoslavov Kubín – školské a okresné kolo

26.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Vítazky sa zúčastnili okresného kola dňa 13.3.2018  v ktorom sme získali dve prvé miesta – Nina Gešová (5.B) a Katarína Strešňáková (5.B) a jedno druhé miesto – Mia Gutayová (3.B).

Vítazkám srdečne gratulujeme !!!