3.A a 3.B vyhrali pre školu defibrilátor !!!

Dnes ráno dostali tretiaci – 3.A a 3.B  skvelú správu:

 

„Všetkým vám ĎAKUJEME za úžasné projekty. Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách deti nadchla. Obzvlášť veľká vďaka patrí VÁM – všetkým pedagógom za nasadenie a angažovanosť v príprave projektov. V najbližších pracovných dňoch vás budeme kontaktovať ohľadom odovzdania a realizácie výhier, ktoré budú postupne prebiehať na všetkých 50 školách na celom Slovensku do konca tohto kalendárneho roka. Všetkých 50 škôl sa môže tešiť rovnakej výhre – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu.“

Výlet si užije trieda 3.B s pánom učiteľom Vaľkom. Pani učiteľke Durecovej a pánovi Vaľkovi môžeme ďakovať za ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre našu školu. Srdečne ďakujeme učiteľom a deťom za takúto pomoc škole! Tešíme sa a pridávame fotky. 

Zber papiera

Naši žiaci a rodičia zbierali od 16. apríla 2018 do 25.apríla papier pre OZ Naša škola Miloslavov.

Podarilo sa vyzbierať 7060 kg papiera, za ktorý OZ dostalo 423,60 € a čo je najlepšie, zachránili sme až 57 stromov!

Deti, ktoré sa zapojili najviac a umiestnili sa na prvých troch priečkach boli odmenené a trieda, ktorá vyhrala zber dostala úžasnú tortu.

Výsledky:

  1. Drahoš Damien, 2.C
  2. Droppová Alexandra, 4.A
  3. Voška Nikolas, 4.A.

V kategórii trieda po 4-tý krát vyhrala 4.A.

V galérii pripájame prehľadnú tabuľku.

Srdečne gratulujeme a pripájame fotky.

Slávik 2018

Školské kolo súťaže Slávik Slovensko 2018 prebehol na našej škole v hojnom počte 19 účastníkov. Príjemným prekvapením bolo,že z tohto počtu boli 3 chlapci. Porota pozostávajúca z pani učiteliek Boršovej, Kušnírovej a Almášiovej hodnotili originálny prejav, čistotu a zvládnutá úroveň spevu. Deti boli oblečené v krojoch čo dodávalo súťaži autenticitu a zdvihlo jej úroveň na príjemný a neopakovateľný zážitok. Do okresného kola postúpili. V 1.kategórii Mia Gutayová a Emma Bulíková a v 2 kategórii Slávka Činčuráková.

Hviezdoslavov Kubín – školské a okresné kolo

26.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Vítazky sa zúčastnili okresného kola dňa 13.3.2018  v ktorom sme získali dve prvé miesta – Nina Gešová (5.B) a Katarína Strešňáková (5.B) a jedno druhé miesto – Mia Gutayová (3.B).

Vítazkám srdečne gratulujeme !!!

Týždeň s lektormi z Aissec

V školskom roku 2017/18 sme pokračovali v tradícii netradičného vyučovania anglického jazyka v rámci projektu Educate Slovakia 2018, ktorý pravidelne organizuje mládežnícka organizácia AIESEC. V týždni od 12. do 16. februára 2018 boli do rozvrhu všetkých tried na našej škole zaradené hodiny so zahraničnými lektormi. Tohto roku k nám prišli André Louis Reolon a Durval Aidane de Morais Neto z Brazílie a Yeaeun Kim z Južnej Kórey.

Hlavným cieľom tohto projektu je viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu ku kultúrnej rozmanitosti. Medzinárodní lektori sú trénovaní organizáciou AIESEC v rámci programu Global Volunteer. Učebný plán sa vždy prispôsobuje veku vzdelávanej skupiny.

Všetci lektori do svojho programu zaradili videoprezentácie, rozprávanie o zaujímavostiach z ich krajín pôvodu a interaktívne hry. Naši žiaci sa na nové poznatky tešili a do všetkých aktivít sa s nadšením zapájali. Získali tak nielen nové skúsenosti v multikultúrnom prostredí, ale mali možnosť odskúšať si aj svoje vedomosti z anglického jazyka v nových situáciách.

Pre žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania a sme veľmi radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť.

Autor: PaedDr. Dana Pivovarníková

Foto: Mgr. Jana Hrazdílková, PaedDr. Dana Pivovarníková

ŠvP – lyžiarsky kurz – správa

V dňoch 12.2. 2018 až 16.2.2018 od pondelka do piatka prežilo 36 žiakov z druhých, tretích i štvrtých ročníkov krásny zimný týždeň v škole v prírode v Jasenskej doline. So štyrmi lyžiarskymi inštruktormi sa zdokonaľovali v základných cvikoch na lyžiach v správnom držaní paličiek a podaktorí vyskúšali už aj začiatky carvingových oblúkov. Všetci sa v zdraví a s mnohými zážitkami v piatok večer vrátili domov ku svojim rodičom.

Víťazky okresného kola Šaliansky Maťko

S takouto radosťou sme odchádzali z okresného kola súťaže prednesu
slovenskej ľudovej povesti zo Senca.
Dievčatá si odnášali nielen krásny diplom, vecný darček, ale i mnoho
nových zážitkov a skúseností.

Mgr. Ľubica Boršová

Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

V pondelok 15. januára 2018 mali všetci žiaci , ktorí sa pripravovali na súťaž v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ svoj veľký deň. 
Konalo sa školské kolo tejto súťaže. Svoje recitátorské schopnosti predvádzali žiaci z druhých, tretích štvrtých aj piatych ročníkov. 
Účasť bola naozaj bohatá. Veď svedčí o tom aj naša priložená fotografia. Po súťaži, keď z detí opadla tréma a strach dočkali sa vyhodnotenia. 
Ako v každej súťaži, aj tu boli ocenení tí najlepší. Okrem milých folklórnych darčekov i možnosťou reprezentovať našu školu v okresnom kole v Senci.
Z milého darčeka sa ale tešili aj všetci ostatní recitátori.
Teraz už len držme  palce Katke Strešňákovej  a Mii Gutayovej, aby v okresnom kole obstáli čo najlepšie.

Ďakujeme pani Boršovej za organizáciu a vedenie žiakov.