Záver školského roka – školská slávnosť 30. 6. 2017

Po desiatich mesiacoch usilovnej školskej práce sme školskou slávnosťou slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Na školskom dvore sa deťom po vypočutí našej štátnej hymny a úvodných básňach v podaní Timey, Mii a Alex, prihovorila p. riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková. Zhodnotila úspechy našich žiakov a pedagógov, povzbudila ich do ďalšej školskej práce v budúcom školskom roku, zaželala všetkým príjemné prázdniny a dovolenku. Po nej sa všetkým prihovoril p. starosta Milan Baďanský, poďakoval pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy za odvedenú prácu v tomto školskom roku a deťom zaprial príjemné prázdniny. V závere školskej slávnosti pozdravili prváci krátkou básňou všetkých učiteľov. Nakoniec boli najúspešnejší a najlepší žiaci a žiačky našej školy ocenení knihou a pochvalným listom za výborný prospech, vzornú dochádzku, reprezentáciu školy na súťažiach a olympiádach na okresnej i krajskej úrovni. S úsmevom na tvári si potom žiaci presunuli do tried, kde si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Gratulujeme a ďakujeme našim najúspešnejším a oceneným žiakom:

 

Odmenení žiaci v školskom roku 2016/2017

  1. Macejková Linda – 1.A – Za výborný prospech a vzorné správanie

2. Majer Ľuboš – 1.A –Za výborný prospech a vzorné správanie

3. Adam Boháč – 1.B – Za vzorné správanie, usilovnosť, vynikajúci prospech a super dochádzku

4. Veronika Baranovičová – 1.B – Za vzorné správanie, usilovnosť, výborný prospech a kamarátskosť

5. Radko Bábiček – 2.A – Za vzorné správanie a výborný prospech

6. Tamara Krivošíková – 2.A – Za vzorné správanie a výborný prospech

7. Tamara Šikulová – 2.B – Za vzorné správanie a výborný prospech

8. Alexandra Šikulová – 2.B – Za vzorné správanie a výborný prospech

9. Terezka Lacková – 4.A – Za výborný prospech a vzornú dochádzku

10. Oliver Kušnír – 4.A – Za úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach a

výborný prospech

11. Katarína Strešňáková – 4.B – Za reprezentáciu v recitačných súťažiach

12. Samuel Beňo – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach

13. Paulínka Lacková – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach

  1. Natália Franeková – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach
  2. Karolína Kalúsová – 5.A – Za úspešnú reprezentáciu školy na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

16. Martin Muráň – 5.A –  Za úspešnú reprezentáciu a účasť v tech. olympiáde

  1. Jakub Krivošík – 5.A – Za úspešnú reprezentáciu a účasť v mat. olympiáde

18. Michal Dirga – 5.B – Za účasť na olympiáde z anglického jazyka a prednese

prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín

19. Adam Macura – 5.B – Za účasť na olympiáde z geografie a matemat. súťaži

 

Oslava Dňa matiek 2017

Oslava Dňa matiek v našej škole

„Mamka, mami, vieš, že voniaš jahodami,

teplým letom, malinami?

Ako dobre, že si s nami, mama, mamka, mama, mami.“

I tieto verše pre mamičku odzneli na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa konala 17. mája 2017 v našej škole. Deti zo všetkých tried si pod vedením pani učiteliek a pani vychovávateliek pripravili pásma básní, piesní, scénky i tancov, aby ich s láskou, úctou a vďakou venovali svojim mamičkám i starým mamkám. Pri bráne našej školy vítali naše mamičky dievčatá s darčekom – srdiečkom so slovami „Ľúbim ťa“, čo bolo mottom celého nášho programu. Mamičky mohli vidieť svoje deti v týchto číslach:

1.C – Tanec s vankúšikmi – pripravila p. vych. Mgr. Dillonghová

3.A – Pásmo básní – pripravila p. uč. PaedDr. Malová a p. vych. Ing. Razgyelová

5.A,B – Tanec – „Symphony“ – pripravila p. uč. Mgr. Klačanská

5.A – Spev v anglickom jazyku – „My quiz“ – pripravila p. uč. Mgr.  Klačanská

4.B – 2 ľudové piesne – pripravila p. uč. Mgr. Bělousovová

2.B – pásmo básní – chlapci – pripravila p. vych. Mgr. Slavkayová

– tanec so stuhami a šatkami „Tak sa neboj mama“ – pripravila p. vych. Mgr. Slavkayová

1.A – pásmo básní a pieseň – pripravila p. uč. Mgr. Durecová,

2.A – Ľudový tanec s vareškami „A ja taka dzivočka“ – pripravila p. vych. Hrančová

– pásmo básní – p. uč. Mgr. Lachová

1.C – pásmo básní a pieseň – pripravila p. uč. Mgr. Kušnírová

3.B – scénka „Čo je láska“ – pripravila p. uč. Mgr. Boršová

1.B – pásmo básní a pieseň – pripravila p. uč. Mgr. Almašiová

Pieseň prvákov „Fialôčka“ – pripravila p. uč. Mgr. Almašiová a p. uč. 1.roč.

4.A – Tanec „Call me baby“ – pripravila p. uč. Mgr. Hrazdílková

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto milej akcie našej školy a tešíme sa spoločne s vami na stretnutie s mamičkami na budúci rok.

 

Foto, ktoré prikladáme je zmenšené veľkosťou na použitie na web, v prípade, ak by ste niektorú foto chceli v plnej verzii, prosím napíšte na email školy –     zakladna.skola@miloslavov.sk

Netradičné vyučovanie

Netradičné vyučovanie

1.A

16.5.2017 – Čítanie/Písanie – pani Cabalová

19.5.2017 – Matematika – pani Brázdilová

19.,26. 5. 2017 – Telesná výchova – pani Figura

25.5.2017 – Prvouka – pán Šátor

1.B

15.5.2017 – Čeština – pani Baranovičová

16.5.2017 – Matematika – Geometrické tvary – p. Šuppová

1.C

16.5.2017 – Prvouka – pani Barošová

2.A

18.5.2017 – Čeština – pani Kabátová

23.5.2017 – Pes záchranár – pani Malá

2.B

19.5.2017 – Ako sa rodí kniha – pani Masárová

23.5.2017 – Pes záchranár – pani Malá

3.A

17.5.2017 – Čeština – pani Baranovičová

18.5.2017 – Práca policajta – pani Marcela Droppová

18.5.2017 – Anglický jazyk – pani Barančíková

3.B

10.5.2017 – Môj životný príbeh – p. Ivan Húska

19.5.2017 – 2 hodiny – Putovanie peňazí – p. Chrenková

4.B

15.5.2017- Informatická výchova – pán a pani Kühnovci

ŠKD:

4. oddelenie – 23.5.2017 – Včely a včelárstvo – p. Memersheimer

6. oddelenie – 9.5.2017 – Výrobky z FIMO hmoty – pani Gregušová

Výsledky zberu papiera

Ako každý rok i tento sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Zapojila sa celá škola a každý kto mohol doniesol svoj príspevok. Celkovo sme nazbierali 7646,5 kg netriedeného papiera – čím sme zachránili 61 stromov.

Z jednotlivcov zvíťazila Viktória Riegel z 3.B. Na 2. mieste sa umiestnila Simona Jašurová z 3.A a na 3. mieste sa umiestnil Nikolas Voška z 3.A.

Ako trieda tento rok opäť zvíťazila 3.A, ktorá získala tortu.

Ďalšie info:

Návšteva Tulicinema v ŠKD

Dňa 2. mája 2017 sme sa zúčastnili filmového predstavenia „Spievaj“ v Tuli-cinema v rezorte Xbionic Sphere v Šamoríne.

Predstavenie videlo 108 detí a 5 vychovávateliek.   8 prihlásených detí sa nezúčastnilo kvôli chorobe a vstupné im bolo vrátené v hotovosti. V tento deň sme zabezpečili obed mimo harmonogramu a odchod zo školy bol naplánovaný v etapách od 13.00 h. do 13.15 h. Deti prepravili tri autobusy s kapacitou 50, 45 a 22 miest. Všetky deti boli poučené o bezpečnosti a slušnom správaní.

Predstavenie začalo s miernym meškaním, kvôli veľkému záujmu o občerstvenie. Rozprávka trvala 110 minút a deti veľmi bavila. Do školy sme sa vrátili o 16.25 hod. Všetky deti boli nad mieru spokojné, aj pani vychovávateľky. Tešíme sa pekne akcii a veríme, že tradícia takýchto spoločných akcií bude pokračovať.

Všetky doklady o akcii sú dostupné k nahliadnutiu u p. Mgr. Daliman.

Článok a foto : Mgr. Irena Daliman, organizátor akcie

ENGLISH POETRY 2017

Aj tento rok sa na našej škole konala súťaž v prednese v anglickom jazyku. Žiaci si mali možnosť vybrať prózu alebo poéziu v anglickom jazyku. Prvý deň súťažili naši najmladší žiaci, prváci. Z počtu 60 žiakov do školského kola postúpili nakoniec ôsmi žiaci. Výber tých najlepších bol naozaj náročný. Všetci finalisti boli výborní, no 1.miesto si nakoniec vybojovala Michaela Tokárová z 1.C triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Baranovičová z 1.B a Dominika Šátorová z 1.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Linda Macejková z 1.A a Richard Gergely z 1.B triedy.

V druhej kategórii súťažili žiaci druhého a tretieho ročníka. Rozhodovanie poroty bolo znovu veľmi náročné a preto aj víťazov bolo viac. Prvé miesto je však len jedno a získala ho Alexandra Droppová z 3.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Stella Filandová z 3.A a Veronika Olašáková z 3.B triedy. Na treťom mieste sa umiestnili Viktória Perveková z 2.B a Daniel Demko z 3.A triedy.

Druhý deň súťažili naši najstarší žiaci.  V tretej kategórii zabojovali žiaci štvrtého a piateho ročníka. Prvé miesto si nakoniec zaslúžene odniesla naša úspešná recitátorka Katka Strešňáková z 4.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Ema Ozogányová z 5.A a tretie miesto získal Tomáš Masarik z 4.B triedy.

Všetkým víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veľkú snahu.

Deň otvorených dverí v našej škole

V  piatok 25.3.2017 bol v našej skole deň otvorených dverí. Aj v našich triedach 1.A, 1.B a 1.C  sme mali v tento špeciálny deň vzácnu návštevu. Boli u nás deti z materskej školy v Alžbetinom Dvore. Spoločne s prvákmi sme čítali z čítanky ako chodiť do školy, ako počúvať pani učiteľku s čistými ušami, učili sa o písmenku Ž a písali slová, ktoré sa začínajú na písmeno ž. Čítali sme o žabke, spievali si ako žaba skáče, aj si škôlkári zaskákali…Naši vzácni návštevníci nám pomohli vyrobiť krásnu žabku. Počítali sme príklady s včielkami v úli a prváci dostali úlohu, nájsť pre Mášenku cestičku k mackovi, zakrúžkovať slovo na začiatočné písmeno A, podľa čísla vyfarbiť počet obrázkov… Budúci prváci dostali darček: záložku s maľovaným vajíčkom a zaspievali sme deťom pesničku o vajíčku. Škôlkári sa nedali zahanbiť a zarecitovali nám básničku o šarkanovi. Hodina ubehla nesmierne rýchlo a počas nej nás navštívila pani riaditeľka s pánom starostom, pani zástupkyňa a budúci prváčik zo škôlky v Hviezdoslavove so sestričkou a rodičmi. Návšteva sa nám nesmierne páčila a dúfame, že sa s včielkami z materskej školy a ich milou pani učiteľkou ešte uvidíme. Už teraz sa tešíme.
Napísala triedna učiteľka 1.B Janka Almášiová

Úspechy našich žiakov v OK Hviezdoslavov Kubín

Dnes sa naši žiaci môžu pochváliť krásnymi výsledkami, ktoré dosiahli v
okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy v Senci.
Školu reprezentovali Paulínka Štugelová 3.B, Katka Strešňáková 4.B,
Karolína Kalúsová 5.A a Michal Dirga 5. B.
Takto sa tešili so svojich úspechov. Ocenení boli diplomami aj krásnymi
knižkami podľa vlastného výberu.
Katka Strešňáková sa prebojovala aj do krajského kola.
Všetkým gratulujeme a Katke budeme držať na Bratislavkých Matamorfózach v máji palce !

Mgr. Ľubica Boršová

„Na ľade v nálade“

Korčuliarsky kurz v rámci Školského klubu detí sa konal v dňoch:

  1. marec, 8. marec, 9. marec, 13. marec a 15. marec 2017 v Hokejovej hale Hamikovo v Hamuliakove v popoludňajších hodinách od 12,30 hod. do 13,30 hod. pod vedením kvalifikovaných tréneriek Kraso klubu Hamikovo.

Kurzu korčuľovania sa zúčastnilo 42 detí  pod vedením vychovávateliek Školského klubu detí – p. ved. vych. Mgr. Soni Slavkayovej a p. vych. Mgr. Ireny Daliman.

Presun detí zo Základnej školy do Hokejovej haly v Hamuliakove a späť,  bol zabezpečený autobusovou dopravou.

Deti boli počas kurzu rozdelené do troch skupín, podľa korčuliarskych spôsobilostí, schopností a veku. Trénerky viedli zúčastnené deti zábavnou, hravou a nenásilnou formou k základným korčuliarskym zručnostiam, rôznymi pútavými technikami rozvíjali ich schopnosti a spôsobilosti. Na záver kurzu získali diplomy za úspešné absolvovanie kurzu pre Základné školy pod názvom „Na ľade v nálade“. Deťom, ktoré vynechali zo zdravotných dôvodov hodinu korčuľovania (v počte 6 detí), bol poskytnutý náhradný termín na 23. marca 2017 o 16,15 hod a 17,10 hod. v sprievode rodičov.

Na záver môžem konštatovať, že deti i vychovávateľky ŠKD boli s kurzom korčuľovania veľmi spokojné a na budúci školský rok s trénerkami Kraso klubu Hamikovo plánujeme ďalšiu spoluprácu.

Spracovala: Mgr. Soňa Slavkayová – ved. vychovávateľka ŠKD