Výsledky zberu papiera

Ako každý rok i tento sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Zapojila sa celá škola a každý kto mohol doniesol svoj príspevok. Celkovo sme nazbierali 7646,5 kg netriedeného papiera – čím sme zachránili 61 stromov.

Z jednotlivcov zvíťazila Viktória Riegel z 3.B. Na 2. mieste sa umiestnila Simona Jašurová z 3.A a na 3. mieste sa umiestnil Nikolas Voška z 3.A.

Ako trieda tento rok opäť zvíťazila 3.A, ktorá získala tortu.

Ďalšie info:

Návšteva Tulicinema v ŠKD

Dňa 2. mája 2017 sme sa zúčastnili filmového predstavenia „Spievaj“ v Tuli-cinema v rezorte Xbionic Sphere v Šamoríne.

Predstavenie videlo 108 detí a 5 vychovávateliek.   8 prihlásených detí sa nezúčastnilo kvôli chorobe a vstupné im bolo vrátené v hotovosti. V tento deň sme zabezpečili obed mimo harmonogramu a odchod zo školy bol naplánovaný v etapách od 13.00 h. do 13.15 h. Deti prepravili tri autobusy s kapacitou 50, 45 a 22 miest. Všetky deti boli poučené o bezpečnosti a slušnom správaní.

Predstavenie začalo s miernym meškaním, kvôli veľkému záujmu o občerstvenie. Rozprávka trvala 110 minút a deti veľmi bavila. Do školy sme sa vrátili o 16.25 hod. Všetky deti boli nad mieru spokojné, aj pani vychovávateľky. Tešíme sa pekne akcii a veríme, že tradícia takýchto spoločných akcií bude pokračovať.

Všetky doklady o akcii sú dostupné k nahliadnutiu u p. Mgr. Daliman.

Článok a foto : Mgr. Irena Daliman, organizátor akcie

ENGLISH POETRY 2017

Aj tento rok sa na našej škole konala súťaž v prednese v anglickom jazyku. Žiaci si mali možnosť vybrať prózu alebo poéziu v anglickom jazyku. Prvý deň súťažili naši najmladší žiaci, prváci. Z počtu 60 žiakov do školského kola postúpili nakoniec ôsmi žiaci. Výber tých najlepších bol naozaj náročný. Všetci finalisti boli výborní, no 1.miesto si nakoniec vybojovala Michaela Tokárová z 1.C triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Baranovičová z 1.B a Dominika Šátorová z 1.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Linda Macejková z 1.A a Richard Gergely z 1.B triedy.

V druhej kategórii súťažili žiaci druhého a tretieho ročníka. Rozhodovanie poroty bolo znovu veľmi náročné a preto aj víťazov bolo viac. Prvé miesto je však len jedno a získala ho Alexandra Droppová z 3.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Stella Filandová z 3.A a Veronika Olašáková z 3.B triedy. Na treťom mieste sa umiestnili Viktória Perveková z 2.B a Daniel Demko z 3.A triedy.

Druhý deň súťažili naši najstarší žiaci.  V tretej kategórii zabojovali žiaci štvrtého a piateho ročníka. Prvé miesto si nakoniec zaslúžene odniesla naša úspešná recitátorka Katka Strešňáková z 4.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Ema Ozogányová z 5.A a tretie miesto získal Tomáš Masarik z 4.B triedy.

Všetkým víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veľkú snahu.

Deň otvorených dverí v našej škole

V  piatok 25.3.2017 bol v našej skole deň otvorených dverí. Aj v našich triedach 1.A, 1.B a 1.C  sme mali v tento špeciálny deň vzácnu návštevu. Boli u nás deti z materskej školy v Alžbetinom Dvore. Spoločne s prvákmi sme čítali z čítanky ako chodiť do školy, ako počúvať pani učiteľku s čistými ušami, učili sa o písmenku Ž a písali slová, ktoré sa začínajú na písmeno ž. Čítali sme o žabke, spievali si ako žaba skáče, aj si škôlkári zaskákali…Naši vzácni návštevníci nám pomohli vyrobiť krásnu žabku. Počítali sme príklady s včielkami v úli a prváci dostali úlohu, nájsť pre Mášenku cestičku k mackovi, zakrúžkovať slovo na začiatočné písmeno A, podľa čísla vyfarbiť počet obrázkov… Budúci prváci dostali darček: záložku s maľovaným vajíčkom a zaspievali sme deťom pesničku o vajíčku. Škôlkári sa nedali zahanbiť a zarecitovali nám básničku o šarkanovi. Hodina ubehla nesmierne rýchlo a počas nej nás navštívila pani riaditeľka s pánom starostom, pani zástupkyňa a budúci prváčik zo škôlky v Hviezdoslavove so sestričkou a rodičmi. Návšteva sa nám nesmierne páčila a dúfame, že sa s včielkami z materskej školy a ich milou pani učiteľkou ešte uvidíme. Už teraz sa tešíme.
Napísala triedna učiteľka 1.B Janka Almášiová

Úspechy našich žiakov v OK Hviezdoslavov Kubín

Dnes sa naši žiaci môžu pochváliť krásnymi výsledkami, ktoré dosiahli v
okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy v Senci.
Školu reprezentovali Paulínka Štugelová 3.B, Katka Strešňáková 4.B,
Karolína Kalúsová 5.A a Michal Dirga 5. B.
Takto sa tešili so svojich úspechov. Ocenení boli diplomami aj krásnymi
knižkami podľa vlastného výberu.
Katka Strešňáková sa prebojovala aj do krajského kola.
Všetkým gratulujeme a Katke budeme držať na Bratislavkých Matamorfózach v máji palce !

Mgr. Ľubica Boršová

„Na ľade v nálade“

Korčuliarsky kurz v rámci Školského klubu detí sa konal v dňoch:

  1. marec, 8. marec, 9. marec, 13. marec a 15. marec 2017 v Hokejovej hale Hamikovo v Hamuliakove v popoludňajších hodinách od 12,30 hod. do 13,30 hod. pod vedením kvalifikovaných tréneriek Kraso klubu Hamikovo.

Kurzu korčuľovania sa zúčastnilo 42 detí  pod vedením vychovávateliek Školského klubu detí – p. ved. vych. Mgr. Soni Slavkayovej a p. vych. Mgr. Ireny Daliman.

Presun detí zo Základnej školy do Hokejovej haly v Hamuliakove a späť,  bol zabezpečený autobusovou dopravou.

Deti boli počas kurzu rozdelené do troch skupín, podľa korčuliarskych spôsobilostí, schopností a veku. Trénerky viedli zúčastnené deti zábavnou, hravou a nenásilnou formou k základným korčuliarskym zručnostiam, rôznymi pútavými technikami rozvíjali ich schopnosti a spôsobilosti. Na záver kurzu získali diplomy za úspešné absolvovanie kurzu pre Základné školy pod názvom „Na ľade v nálade“. Deťom, ktoré vynechali zo zdravotných dôvodov hodinu korčuľovania (v počte 6 detí), bol poskytnutý náhradný termín na 23. marca 2017 o 16,15 hod a 17,10 hod. v sprievode rodičov.

Na záver môžem konštatovať, že deti i vychovávateľky ŠKD boli s kurzom korčuľovania veľmi spokojné a na budúci školský rok s trénerkami Kraso klubu Hamikovo plánujeme ďalšiu spoluprácu.

Spracovala: Mgr. Soňa Slavkayová – ved. vychovávateľka ŠKD

Úspechy v Pytagoriáde

Naši žiaci – Jakub Krivošík z 5.A a Adam Macura z 5. B dosiahli skvelé úspechy v okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci.

Adamko získal skvelé 2. miesto a bol odmenený poukážkou.

Jakubko získal 4. miesto.

Obom našim žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich skvelého úspechu.

Výchovný koncert

9. februára 2017 mali naše detičky výchovný koncert v KD Alžbetin Dvor. Menšie detičky – 1. a 2. ročník mali tému Dopravná výchova a staršie deti mali tému Finančná gramotnosť. Deťom sa koncert veľmi páčil. Hudobník tému dopĺňal pesničkami, ktoré deti veľmi dobre poznali a spievali spolu s ním. Tešíme sa z ďalšej super akcie. 

Týždeň so študentmi z organizácie AIESEC

V rámci projektu Educate Slovakia 2017, ktorý organizovala mládežnícka organizácia AIESEC, nás v týždni od 13. do 17. 2. 2017 navštívili dve zahraničné študentky,  Katarínu z Lotyšska a Wan Tian z Malajzie. Keďže naša škola s organizáciou AIESEC spolupracuje už viac rokov, žiaci sa na príchod študentov veľmi tešili.

Hlavným cieľom tohto projektu je obohatiť žiakov o globálne myslenie a kultúrny rozhľad o zahraničných krajinách.  Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a motivoval žiakov ku konverzácii v anglickom jazyku. Pozostáva z týždenného učebného plánu zloženého z prezentácií, workshopov a diskusií vedených študentami, za asistencie učiteliek anglického jazyka.

Katarína a Wan Tian do svojho programu zaradili videoprezentácie, rozprávanie o zaujímavostiach z ich krajín pôvodu a interaktívne hry. Naši žiaci sa do všetkých aktivít s nadšením zapájali, a tak nielen získali nové poznatky, ale si odskúšali aj svoje vedomosti z anglického jazyka v nových situáciách.

Študenti prijali od našej školy pozvánku na prehliadku Bratislavy a výklad o slovenskej histórii, kultúrnych zvykoch a tradičných jedlách.

Pre žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania a sme veľmi radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť.

Autor: PaedDr. Dana Pivovarníková

Foto: Mgr. Jana Hrazdílková, PaedDr. Dana Pivovarníková

Veľký úspech nášho žiaka v OK Geografickej olympiáde

7. februára 2017 sa náš žiaka Samuel Pavol Beňo zúčastnil okresného kola súťaže Geografická olympiáda, v ktorom sa umiestnil na perfektnom 1. mieste. Nášmu žiakovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.