Úspechy v Pytagoriáde

Naši žiaci – Jakub Krivošík z 5.A a Adam Macura z 5. B dosiahli skvelé úspechy v okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci.

Adamko získal skvelé 2. miesto a bol odmenený poukážkou.

Jakubko získal 4. miesto.

Obom našim žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich skvelého úspechu.

Výchovný koncert

9. februára 2017 mali naše detičky výchovný koncert v KD Alžbetin Dvor. Menšie detičky – 1. a 2. ročník mali tému Dopravná výchova a staršie deti mali tému Finančná gramotnosť. Deťom sa koncert veľmi páčil. Hudobník tému dopĺňal pesničkami, ktoré deti veľmi dobre poznali a spievali spolu s ním. Tešíme sa z ďalšej super akcie. 

Týždeň so študentmi z organizácie AIESEC

V rámci projektu Educate Slovakia 2017, ktorý organizovala mládežnícka organizácia AIESEC, nás v týždni od 13. do 17. 2. 2017 navštívili dve zahraničné študentky,  Katarínu z Lotyšska a Wan Tian z Malajzie. Keďže naša škola s organizáciou AIESEC spolupracuje už viac rokov, žiaci sa na príchod študentov veľmi tešili.

Hlavným cieľom tohto projektu je obohatiť žiakov o globálne myslenie a kultúrny rozhľad o zahraničných krajinách.  Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a motivoval žiakov ku konverzácii v anglickom jazyku. Pozostáva z týždenného učebného plánu zloženého z prezentácií, workshopov a diskusií vedených študentami, za asistencie učiteliek anglického jazyka.

Katarína a Wan Tian do svojho programu zaradili videoprezentácie, rozprávanie o zaujímavostiach z ich krajín pôvodu a interaktívne hry. Naši žiaci sa do všetkých aktivít s nadšením zapájali, a tak nielen získali nové poznatky, ale si odskúšali aj svoje vedomosti z anglického jazyka v nových situáciách.

Študenti prijali od našej školy pozvánku na prehliadku Bratislavy a výklad o slovenskej histórii, kultúrnych zvykoch a tradičných jedlách.

Pre žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania a sme veľmi radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť.

Autor: PaedDr. Dana Pivovarníková

Foto: Mgr. Jana Hrazdílková, PaedDr. Dana Pivovarníková

Veľký úspech nášho žiaka v OK Geografickej olympiáde

7. februára 2017 sa náš žiaka Samuel Pavol Beňo zúčastnil okresného kola súťaže Geografická olympiáda, v ktorom sa umiestnil na perfektnom 1. mieste. Nášmu žiakovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Výsledky Testovania 5 – ZŠ Miloslavov

Správa o výsledkoch ZŠ MILOSLAVOV

v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ

v školskom roku 2016/2017

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa zúčastnilo testovania 38 žiakov, z toho štyria žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 62,3% 63.1%
Štátne školy 61,3% 62,6%
Neplnoorganizované školy-

(to je aj naša škola )

52,2% 55,5%
5.roč. ZŠ Miloslavov 72% 67,7%
Absolventi 1.st. ZŠ Miloslavov 78% 73,2%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (38 žiakov) je o 19,8% vyššia a žiakov, ktorí absolvovali aj  1.st. na ZŠ Alžbetin Dvor (23 žiakov) až o 25,8% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov, ktorí absolvovali 1.st. ZŠ  na neplnoorganizovaných školách.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (38 žiakov) je o 12,2% vyššia a žiakov, ktorí absolvovali aj  1.st. v  ZŠ Miloslavov  (23 žiakov) až o 17,7% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov, ktorí absolvovali 1.st. na neplnoorganizovaných školách.

 

Spracovala : Mgr. Ivana Italy

Úspech našich reprezentantiek v okresnom kole recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“

25. januára 2017 sa víťazky školského kola recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“ zúčastnili v sprievode p. učiteľky Boršovej okresného kola v Senci.

Reprezentovala nás Paulínka Štugelová z 3.B v I. kategórii  a umiestnila sa na 3. mieste. V II. kategórii nás reprezentovala Katka Strešňáková z 4.B a umiestnila sa na 2. mieste.

Ďakujeme našim dievčatám a aj pani učiteľke za prípravu.

Školské kolo recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“

Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti „Šaliansky Maťko.“  Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce  život v minulosti.

 

Súťažiaci v prednese slovenskej ľudovej povesti

„Šaliansky Maťko“    16.1.2017

 

I.kategória

1. Saška Dropová

Anton Habovštiak : Biela skala

2. Danko Demko 2. miesto

Štefan Moravčík: Ako Habáni zabili vlka

3. Karolínka Ottmárová

Daniela Hivešová Šilanová: Drôtený vtáčik

4. Kristián Húska 3. miesto

Turopoľská valaška

  1. Marek Slivka 3. miesto

Andrea Chudoba: Vodník kartár

6.  Paulínka Štugelová miesto s postupom do okresného kola

Jozef Melicher: Keď domadický richtár abecedu prepíjať začal

  1. Veronika Olašáková

Jozef Melicher: Žemberovsko – pukanský rozhovor

II. kategória

  1. Michal Dirga            3. miesto

Jozef Nižňanský: Slepý kráľ a múdri mešťania

2.  Katarína Strešňáková miesto s postupom do okresného kola

Igor Válek: Ako Orava začala spievať

  1. Paulínka Lacková 2. miesto

Jozef Nižňanský: Poklad Mateja Bebeka

Mikuláš v našej škole

5.12. 2016 bol na našej škole veľký deň. Všetky deti boli veľmi napäté, kedy už príde do školy Mikuláš. A on prišiel – krásne vyobliekaný, pripravený vypočuť všetky detské priania. Každé dieťa patrične obdaroval darčekom a všetky deti sa veľmi tešili.

Picassova holubica mieru pre nadáciu Dr.Melega

V novembri naši žiaci dostali príležitosť zapojiť sa do výtvarnej aktivity Picassova holubica mieru pre nadáciu Dr.Melega.

Snažili sme sa zaujímavými technikami zachytiť tému – Mier, čo to pre mňa znamená?

Vybrané dielka sa dostanú do kalendára nadácie a 25.11. nás navštívil aj samotný zakladateľ nadácie a odovzdal deťom ocenenie a darček za ich snahu.

Úspech v okresnom kole Technickej olympiády

Náš žiak 5. ročníka Martinko Muráň sa zúčastnil okresného kola Technickej olympiády, kde obsadil úžasné 1. miesto.

Na nášho šikovného žiaka sme hrdí a prajeme veľa ďalších úspechov!