ŠvP Nitrianske Rudno + foto

V pondelok ráno o ôsmej hodine triedy 3.A, 3.B a 4.A vyrazili na cestu za novým dobrodružstvom. Našim cieľom bolo Nitrianske Rudno, penzión Normandia, priamo na brehu jazera.  Miloslavov sa s nami lúčil dažďom, no na mieste nás už vítalo slniečko a teploty aj naďalej stúpali. Počasie sme počas celého týždňa mali úžasné. Niet divu, že sme väčšinu času trávili vonku, od rannej rozcvičky po večernú diskotéku.

Po rannej rozcvičke a výdatných raňajkách si mohli žiaci otestovať svoje plavecké schopnosti v krytom bazéne, kde mali pre nich animátori pripravené aj rôzne hry. Zatiaľ čo jedna trieda plávala, druhá sa venovala netradičným hodinám prírodovedy, vlastivedy, slovenskému i anglickému jazyku alebo vychádzkam do okolia. Spoločnosť nám robila aj pani zdravotníčka, ktorá našťastie nemala veľa práce.

V čase poobednej siesty si žiaci zapisovali svoje zážitky a dojmy do denníkov. V popoludňajších hodinách sa žiakom venovali traja animátori s bohatým programom na zelenej lúke pri jazere.  Po večeri program pokračoval a nechýbala ani večerná diskotéka.  V stredu večer sme okrem programu mali aj opekačku, ktorá sa deťom veľmi páčila.

Posledný deň nás čakal výlet do Bojnickej ZOO, ktorý sme napriek veľkým horúčavám zvládli bez problémov. Cestou domov sme tak mohli spomínať len na príjemne strávený čas v krásnom prostredí. Deti si z pobytu odniesli nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti a veríme že nadobudli nové zručnosti a vzácne skúsenosti v odlúčení od rodiny v kruhu kamarátov.

J. Hrazdilková

Deň matiek na našej škole

18. 5. 2016 sa v našej škole uskutočnila slávnosť k príležitosti Dňa matiek. Pre naše mamičky sme si pripravili bohatý program. Najprv nám 1. B zarecitovala básničky s Abecedára. Následne program doplnila p. Gavulová svojím vystúpením s krúžkom Hravá AnJ – divadielkom o malom zajačikovi a jeho kamarátoch – Little rabbit.  Tretiaci zatancovali rock and roll a 2. B nás zaujala pásmom básní a pesničkou Darček pre mamičku. Pesničku o mamičke mali pripravenú 1. B. a  1. A nám tiež zaspievala a zarecitovala krásne básničky o mamičkách aj o ockoch.  Do rytmu ča-čy zatancovali prváci a druháci so štvrtákmi nás tiež prekvapili krásnymi piesňami o mame. Štvrtáci spievali i recitovali. Nakoniec sme si zaspievali spoločnú pesničku o hviezdičke, ktorou je každá naša mamička.

Mamičky máme vás radi!

Netradičné vyučovanie

Vážení rodičia, máme za sebou ďalší ročník projektového vyučovania s rodičmi.

Do netradičného vyučovania „Otec, mama, vyskúšaj si byť jednu hodinu učiteľom„ sa v týždni od 16.5. – do 20.5. zapojilo 13 rodičov. Mali možnosť  vyskúšať  si vyučovací proces, spoznať spolužiakov svojho dieťaťa a zažiť ako sa ich dieťa správa v škole. Boli to naozaj nezabudnuteľné zážitky pre rodičov i deti. Rodičov, ktorí ešte váhali, srdečne pozývame na ďalší ročník tohto podujatia v roku 2017.

Zapojili sa:

2.A

 •  p. Barančíková – AnJ
 • p. Malá, p. Malý – VyV, AnJ, Pri
 • p. Demková – 2x PRI – (PH, DNA, pokusy)
 • p. Demko – InV
 • p. Lesková – PRI
 • p. Droppová – MAT
 • p. Ravaszová – PRI (novorodenec)

2. B

 • p. Riegel – TeV

3.A

 • p. Csivreová – TeV a PRI
 • p. Kušnír – MAT
 • p. Malová – VyV

3.B

 • p. Masarik – VLA (stavba domu)

Všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do projektu srdečne ďakujeme!

Vyhodnotenie zberu papiera

Milí rodičia,

tak ako po iné roky, i tento naša škola zorganizovala zber papiera. Tento rok bol výnimočný tým, že jeden kontajner nám už nestačil. Už v utorok bolo potrebné objednať ďalší. Je to signál, že deti, no hlavne vy rodičia, vnímate túto akciu pozitívne a aj takto nás podporujete. Naša škola za 8621,6 kg papiera získala celkom 332 €, ktoré využijeme na nákup pomôcok pre deti.

Dnes bol ten deň D, na ktorý sa všetky deti tešili – vyhodnotenie. Ráno pred druhou hodinou pani riaditeľka deťom do školského rozhlasu oznámila výsledky. Na celej škole sa rozozneli veselé výkriky.

1 . miesto – trieda získala 2.A s 2845,6 kg

1 . miesto – jednotlivec získala Emka Ozogányová z 4.A s 1115 kg. 

A tú sú ostatné výsledky:

zber jednotlivci

zber triedy

Ďakujeme!

Kurz TalkTalk

V tomto šk. r. 2015/16 mali naši žiaci už druhú možnosť stretnúť sa s netradičným  spôsobom vyučovania angličtiny na našej škole. Zatiaľ čo vo februári 2016 sa učili anglický jazyk so zahraničnými študentami iba na hodinách angličtiny, teraz v máji prostredníctvom kurzu TALK TALK mohli počúvať rodených Angličanov 3 hodiny denne.

Pani riaditeľka  Alena Jančeková rokovala v januári 2016 s riaditeľom spoločnosti TALK TALK Guyom Cheethamom a dohodla s ním týždenný kurz pre žiakov od 9.5 – 13.5.2016. Na kurz sa prihlásilo 61 žiakov od 2. po 4. ročník.  Žiaci boli následne rozdelení do 4 skupín:

A skupina – žiaci 2.B – 13 žiakov

B skupina – žiaci 2.A – 13 žiakov

C skupina – žiaci 3.A a 3.B – 17 žiakov

D skupina – žiaci 4.A – 18 žiakov

V nedeľu 8.5.20106 pricestovali do Miloslavova anglickí učitelia:  dvaja zo Severného Írska – Nicky Millar a Hanah Armstrong a jeden učiteľ z Walesu – David John Perkins.

Anglickí lektori sa venovali žiakom svojou profesionálnou prácou  podľa ich veku a záujmu. Žiaci sa počas prezentácie veľa dozvedeli o živote v Severnom Írsku a vo Welse,  kreslili a opisovali budovy v meste, hrali sa rôzne hry, kde si hravou formou zdokonaľovali jazykové schopnosti, učili sa novým slovíčkam aj správnej gramatike a výslovnosti.  Na záver žiaci dostali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu a už teraz sa tešia na budúci školský rok, kde si kurz Talk talk budú môcť znovu zopakovať.

Text: Mgr. Z. Gavulová

Foto: Mgr. J. Hrazdílková

Prváci na prechádzke v lese

Veľmi pekne ďakujeme pánovi Jandačkovi za úžasnú vychádzku a prednášku o lese v Miloslavove.

Tretí ročník anglickej súťaže v recitácii a speve

Dňa 28.4.2016 sa 37 žiakov ZŠ Miloslavov  zúčastnilo školského kola anglickej súťaže v recitácii a v speve. Súťaž otvorila pani riaditeľka Alena Jančeková a s potešením konštatovala, že žiaci už tretí rok aktívne súťažia najskôr medzi sebou v triednych kolách a napokon tí najlepší súťažia v celoškolskom kole. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách, kde žiaci recitovali riekanky, ktoré sa naučili na hodinách angličtiny, ale aj podľa vlastného výberu.

Víťazi jednotlivých kategórii:

I. kategória:

1.miesto: Petra Škulavíková – pieseň Bread and butter

2.miesto: Mirko Makyta – pieseň Ba ba black sheep

3.miesto: Jakub Lošonský – pieseň Are you sleeping

II. kategória:

1.miesto: Michaela Chorvátová – báseň No one looks

2.miesto: Lujza Ravaszová – báseň Pussy cat

3.miesto: Pavlínka Štugelová – pieseň 5 little mokeys

III. kategória:

1.miesto: Katka Strešňáková – báseň My little hen

2.miesto: Nina Šajbenová – pieseň Run – run

3.miesto: Tomáš Masarik – báseň Foolish fish

IV. kategória:

1.miesto: Paulínka Lacková – báseň Bed in summer

2.miesto: Michal Dirga – báseň A fly

3.miesto: Bruno Škriniar – príbeh Magic shoes

Cenu útechy v podobe sladkej čokolády získali:

Maxim Urban – 2.B, Alexandra Droppová – 2.A, Daniel Demko – 2.A, Ela Kubíncová a Terezka Kondrátová – 4.A

Víťazom gratuluje porota v zložení:

Mgr. Z. Gavulová

Mgr. J. Hrazdílková

Vych. L. Awwadová

Žiaci v súťaži preukázali dobré výsledky v anglickom jazyku a už teraz sa tešia na budúci už štvrtý ročník súťaže.

Text: Z. Gavulová

Foto: J. Hrazdílková, L. Awwadová

Deň otvorených dverí na našej škole

Dňa 7. 4 2016 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

Prišli rodičia s deťmi a navštívil nás aj pán starosta. V 1. A a 1. B sme privítali škôlkárov a ukázali sme im, ako vyzerá naša škola a čo zaujímavé sa budúci školský rok naučia. V 1. B si mohli skúsiť prácu z interaktívnou tabuľou. Skúšali riešiť jednoduché príklady z matematiky. Potom si na tabuli mohli zahrať pexeso po anglicky a zaspievať s prvákmi pesničku Hlava, ramená, kolená, palce. V 1.A im prváci predviedli, ako vedia čítať a písať. Potom im zarecitovali básničky a zaspievali. Na záver dostali všetci sladkú odmenu.

Ďakujeme za Vašu návštevu a tešíme sa na Vás, milé deti.