Kurz TalkTalk

V tomto šk. r. 2015/16 mali naši žiaci už druhú možnosť stretnúť sa s netradičným  spôsobom vyučovania angličtiny na našej škole. Zatiaľ čo vo februári 2016 sa učili anglický jazyk so zahraničnými študentami iba na hodinách angličtiny, teraz v máji prostredníctvom kurzu TALK TALK mohli počúvať rodených Angličanov 3 hodiny denne.

Pani riaditeľka  Alena Jančeková rokovala v januári 2016 s riaditeľom spoločnosti TALK TALK Guyom Cheethamom a dohodla s ním týždenný kurz pre žiakov od 9.5 – 13.5.2016. Na kurz sa prihlásilo 61 žiakov od 2. po 4. ročník.  Žiaci boli následne rozdelení do 4 skupín:

A skupina – žiaci 2.B – 13 žiakov

B skupina – žiaci 2.A – 13 žiakov

C skupina – žiaci 3.A a 3.B – 17 žiakov

D skupina – žiaci 4.A – 18 žiakov

V nedeľu 8.5.20106 pricestovali do Miloslavova anglickí učitelia:  dvaja zo Severného Írska – Nicky Millar a Hanah Armstrong a jeden učiteľ z Walesu – David John Perkins.

Anglickí lektori sa venovali žiakom svojou profesionálnou prácou  podľa ich veku a záujmu. Žiaci sa počas prezentácie veľa dozvedeli o živote v Severnom Írsku a vo Welse,  kreslili a opisovali budovy v meste, hrali sa rôzne hry, kde si hravou formou zdokonaľovali jazykové schopnosti, učili sa novým slovíčkam aj správnej gramatike a výslovnosti.  Na záver žiaci dostali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu a už teraz sa tešia na budúci školský rok, kde si kurz Talk talk budú môcť znovu zopakovať.

Text: Mgr. Z. Gavulová

Foto: Mgr. J. Hrazdílková

Prváci na prechádzke v lese

Veľmi pekne ďakujeme pánovi Jandačkovi za úžasnú vychádzku a prednášku o lese v Miloslavove.

Tretí ročník anglickej súťaže v recitácii a speve

Dňa 28.4.2016 sa 37 žiakov ZŠ Miloslavov  zúčastnilo školského kola anglickej súťaže v recitácii a v speve. Súťaž otvorila pani riaditeľka Alena Jančeková a s potešením konštatovala, že žiaci už tretí rok aktívne súťažia najskôr medzi sebou v triednych kolách a napokon tí najlepší súťažia v celoškolskom kole. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách, kde žiaci recitovali riekanky, ktoré sa naučili na hodinách angličtiny, ale aj podľa vlastného výberu.

Víťazi jednotlivých kategórii:

I. kategória:

1.miesto: Petra Škulavíková – pieseň Bread and butter

2.miesto: Mirko Makyta – pieseň Ba ba black sheep

3.miesto: Jakub Lošonský – pieseň Are you sleeping

II. kategória:

1.miesto: Michaela Chorvátová – báseň No one looks

2.miesto: Lujza Ravaszová – báseň Pussy cat

3.miesto: Pavlínka Štugelová – pieseň 5 little mokeys

III. kategória:

1.miesto: Katka Strešňáková – báseň My little hen

2.miesto: Nina Šajbenová – pieseň Run – run

3.miesto: Tomáš Masarik – báseň Foolish fish

IV. kategória:

1.miesto: Paulínka Lacková – báseň Bed in summer

2.miesto: Michal Dirga – báseň A fly

3.miesto: Bruno Škriniar – príbeh Magic shoes

Cenu útechy v podobe sladkej čokolády získali:

Maxim Urban – 2.B, Alexandra Droppová – 2.A, Daniel Demko – 2.A, Ela Kubíncová a Terezka Kondrátová – 4.A

Víťazom gratuluje porota v zložení:

Mgr. Z. Gavulová

Mgr. J. Hrazdílková

Vych. L. Awwadová

Žiaci v súťaži preukázali dobré výsledky v anglickom jazyku a už teraz sa tešia na budúci už štvrtý ročník súťaže.

Text: Z. Gavulová

Foto: J. Hrazdílková, L. Awwadová

Deň otvorených dverí na našej škole

Dňa 7. 4 2016 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

Prišli rodičia s deťmi a navštívil nás aj pán starosta. V 1. A a 1. B sme privítali škôlkárov a ukázali sme im, ako vyzerá naša škola a čo zaujímavé sa budúci školský rok naučia. V 1. B si mohli skúsiť prácu z interaktívnou tabuľou. Skúšali riešiť jednoduché príklady z matematiky. Potom si na tabuli mohli zahrať pexeso po anglicky a zaspievať s prvákmi pesničku Hlava, ramená, kolená, palce. V 1.A im prváci predviedli, ako vedia čítať a písať. Potom im zarecitovali básničky a zaspievali. Na záver dostali všetci sladkú odmenu.

Ďakujeme za Vašu návštevu a tešíme sa na Vás, milé deti.

Úspechy v okresnom kole – Hviezdoslavov Kubín

22. marca 2016 sa Adamko Forgáč a Katka Strešňáková zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Senci. Spolu s pani učiteľkou Boršovou trénovali a obaja vyhrali prvé miesta vo svojej kategórii. Našim deťom srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia, odvahy a úspechov do krajského kola. Gratulujeme!!!

Bez názvu 2

Bez názvu

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V utorok 15.3.2016 sa na našej škole uskutočnila slávnosť umeleckého slova. Tak možno nazvať súťaž v prednese poézie a prózy.
Otvorili nám ju síce nesúťažne naši najmenší prváčikovia. No svojou smelosťou všetkých prekvapili.
Desať súťažiacich si meralo sily v poézii. Z básničiek  od známych slovenských autorov pre deti sme sa dozvedeli ako bude u nás dobre o sto rokov, kto je to vlastne lenivec, ako nám občas strach aj pomôže, čo dokáže kúzelníka a ako všelijako môžu voňať ulice.
V próze bolo súťažiacich deväť. Aj keď texty v tejto kategórii sú dlhšie, zvládli to naši recitátori na jednotku. Najviac pri výbere textov zaujala deti autorka so zvláštnym meno Alexandra Salmela. Ponúkla  deťom naozaj vtipné a hlavne zvláštne príbehy o skákalke, o lodníkoch na rieke Mississippi  aj o bezhlavom tatkovi a šarkaních narodeninách.
Pre porotu bolo ťažké vybrať si víťazov spomedzi takých milých a šikovných recitátorov. Takéto bolo nakoniec jej rozhodnutie :

Poézia :
1. miesto: Katka Strešňáková
2. miesto: Saška Dropová
3. miesto: Ela Valentová

Próza:
1. miesto: Adam Forgáč
2. miesto: Ninka Gešová
3. miesto: Ela Macejková, Lea Sugár

a samozrejme pár fotiek:

Beseda s pani spisovateľkou Daškovou

16.3. 2016 sme mali česť privítať v našej škole pani spisovateľku Kvetu Daškovú.

Stretli sa s ňou žiaci 3. a 4. ročníka – najprv si zmerali sily v prírodovednom kvíze , ktorý pani Dašková dopĺňala svojim zaujímavým rozprávaním . Potom žiaci doslova zasypali pani spisovateľku svojimi otázkami – kedy začala písať, koľko kníh vydala vo svojom vydavateľstve, ako dlho býva v Miloslavove, či píše aj teraz nejakú knihu….tak nám v závere pani spisovateľka prezradila, že píše poviedku do súťaže a podelila sa s jej vtipným obsahom. Prajeme jej, aby túto poviedku vydali, aby našla svojich čitateľov a pani Daškovej prajeme ešte veľa zdravia a ďakujeme za návštevu.

Kveta Dašková 80 r.

autorka kníh pre deti :

Slnko v konzerve 1963, Domčeky, domy, Slová z dovozu, Milión krokov bez nehody, Deti v kožúškoch , Všetky moje zvieratá, Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací kamaráti , Básničky z gombíkovej dierky, Peťka , ja a osem medvedíkov 2012

Prváci na výlete do Detského múzea v BA

10. 3 sme navštívili Detské múzeum v Bratislave. Práve tam prebiehala expozícia Hrdinovia všedného dňa. Hneď sa nás ujali lektorky a oboznámili nás o tom, ako sa v múzeu máme správať. Diskutovali sme o hrdinoch všedného dňa – hasičoch, záchranároch a policajtoch. Kedy sa z nich stávajú hrdinovia? Ako nám môžu pomôcť? Na aké čísla voláme a kedy? Potom sme sa mohli ľubovoľne pohrať. Mohli sme si skúsiť aké je to byť v centrále 112 a naozajstnými telefónmi si volať z jednotlivých áut – policajného, sanitky a hasičského. Mohli sme si vyskúšať aj oblečenie hrdinov všedného dňa v našich veľkostiach. Druhá expozícia bola zameraná na separovanie odpadu. Najprv sme sa oboznámili aké druhy odpadov existujú, a čo medzi ne patrí. Potom sme s lektorkou navštívili jednotlivé miestnosti, ktoré sa venovali vždy jednému odpadu. Bola tam miestnosť venovaná plastu, papieru, hliníku, tetrapacku, jedlu, a mixu. V každej bol umiestnený tablet s videom ako sa jednotlivá surovina spracúva. V niektorých miestnostiach bola aj hra vyrobená z daného materiálu. Veľa sme sa toho dozvedeli – napríklad ako sa jednotlivé suroviny spracúvajú, triedia a ako a čo nové z nich vzniká. Na konci sme mali v miestnosti mix triediť odpad do jednotlivých kontajnerov. V ďalšej miestnosti bola z kontajnerov vyrobená dokonca šmykľavka. Zahrali sme sa veľkú interaktívnu hru, kde sme mali na starosti jednotlivé továrne napr. na plast, papier, hliník. Jednotlivo sme stláčali po rade tlačidlá. Vyrábali a posielali sme to do veľkého závodu kde sa vyrobil nakoniec tetrapackový obal na džús. K tomu, aby jednotlivé závody fungovali ale bolo treba vyrábať energiu a to buď fúkaním – veterné elektrárne, alebo točením kolieska – vodné elektrárne. Nakoniec sa nám ukázal džús ktorý sme vyrobili, ten sme akože vypili a obal zrecyklovali. Veľmi sa nám v múzeu páčilo.

Stretnutie krúžkov Hravej angličtiny II.

Dňa 15.3.2016 sa uskutočnilo na našej škole druhé stretnutie troch krúžkov Hravej angličtiny za prítomnosti pani učiteľky Gavulovej a p. vychovávateľky Awwadovej.

Žiaci 2.ročníkov splnili sľub, ktorý dali v decembri 2015 a predviedli scénku Smutný zajko pod vedením p. uč. Z. Gavulovej. Žiaci sa na ňu svedomite pripravovali počas niekoľkých hodín dochádzky na Hravú angličtinu. Na záver spoločného stretnutia zatancovali tanček na motív piesne – I´m a little rabbit.

Veríme, že žiaci od 1. – 4. ročník strávili spolu milé popoludnie, naučili sa zopár nových slovíčok a získali motiváciu na ďalšie zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku.

Text a foto: Z.Gavulová