Úspešní riešitelia Pytagoriády – okresné kolo

Dňa 8. marca 2016 sa 6 našich žiakov (Oliver Kušnír, Paulína Lacková, Terezka Lacková, Jakub Krivošík, Katarína Strešňáková a Samuel Pavol Beňo)  spolu s pani učiteľkou Mgr. Italy zúčastnili okresného kola Pytagioriády v Senci.

V kategórii pre tretí ročník sa na 1. mieste umiestnil Oliver Kušnír z 3.A, ktorému srdečne gratulujeme.  Na 4. mieste  sa umiestnila ďalšia úspešná riešiteľka Katka Strešňáková z 3.B.

V kategórii štvrtý ročník sa úspešným stal na 4. mieste Jakubko Krivošík zo 4.A.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentovanie našej školy a úspešným riešiteľom gratulujeme k skvelým výsledkom.

Veríme, že i naďalej budú naši žiaci takto krásne reprezentovať našu školu. V neposlednom rade veľmi pekne ďakujeme p. Mgr. Ivane Italy za dôslednú prípravu žiakov na túto súťaž.

Výsledková listina :

Otvorenie nového školského areálu ZŠ a MŠ + foto

Milí rodičia,

dnes, 29. februára 2016, bol pre našu školu ďalší veľký deň.

Otvorili sme pavilón II. stupňa ZŠ. Pridávame niekoľko linkov na články, ktoré už stihli vydať médiá či samotné MŠ SR.

Prajeme pekné čítanie.

https://www.minedu.sk/v-miloslavove-dnes-ministri-j-draxler-a-p-kazimir-otvorili-novy-skolsky-areal/

http://www.ta3.com/clanok/1079170/v-miloslavove-pribudne-skola-ziaci-nebudu-musiet-dochadzat-do-bratislavy.html

Foto:

Zahraniční študenti AIESEC na našej škole

V rámci mnohých projektov, do ktorých sa naša škola zapája, nás minulý týždeň  navštívili dvaja zahraniční študenti. Mládežnícka organizácia AIESEC, s ktorou naša škola spolupracovala aj v minulosti, k nám tento rok vyslala Sofiu z Ukrainy a Sida z ďalekého Taiwanu. Tento rok sa naša škola zapojila do projektu s názvom „Educate Slovakia 2016“.

            Hlavným cieľom tohto projektu je rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi žiakmi slovenských základných škôl.  Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a rozšíril žiakom obzory. Pozostáva z týždenného učebného plánu zloženého z prezentácií, workshopov a diskusií vedených študentami, za asistencie učiteliek anglického jazyka.

            Žiaci sa na príchod študentov veľmi tešili a ich prítomnosť si naplno užili.

Sofia a Sid mali pre žiakov pripravený program na každý deň. Na úvod nám formou prezentácií predstavili krajiny odkiaľ pochádzajú. Na ďalších hodinách sme sa dozvedeli veľa    zaujímavostí o ich tradíciách a kultúrach. Nasledovali diskusie, workshopy a hry. 

            Študenti sa k nám pripojili aj na prechádzku po okolí a Sid si so štvrtákmi zmeral sily vo futbale.

            Vo štvrtok večer prijali pozvanie do Slovenského národného divadla, kde si v sprievode pani učiteľky Gavulovej pozreli taliansku komickú operu.

            Pre žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania a sme veľmi radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť.

Mgr. Jana Hrazdilková

Prikladáme foto:

Karneval 2016

Tak ako každý rok, i tento rok naša škola organizovala tradičný karneval pre deti našej ZŠ. Uskutočnil sa 3. februára 2016. Naše detičky mali krásne masky. Tento rok sme sa rozhodli karneval organizovať v rámci vyučovania, teda deti sa učili len 2 hodiny. Následne sme sa ako krásny sprievod presunuli do Kultúrneho domu v Alžbetinom Dvore, kde nás už čakal hudobník z agentúry Čekovský. Deti sa zabavili na hudbe rôznych žánrov, zaspievali si i zatancovali.  Nasledovala prehliadka masiek, rôzne hry či zábavné tance. Zabávali sme sa až do 12 h. Karneval deti hodnotili veľmi pozitívne a dúfame, že majú krásny zážitok.

Ďakujeme za spoluprácu Obci Miloslavov i Vám, milí rodičia.

Prikladáme i pár záberov:

Po kurze korčuľovania

Kurz korčuľovania sa organizoval v rámci ŠKD v termíne od 29. januára 2016 do 4. februára 2016. Opäť sme tento kurz absolvovali v spolupráci s firmou HEČKO – ŠK TEMPO s.r.o., ktorá kurz organizovala v Avion shopping park. Dopravu nám zabezpečila firma Sfifbus s.r.o., ktorá nám poskytla lepšiu cenu oproti cene od poskytovateľa kurzu.

Na kurz bolo dovedna prihlásených 39 detí, ktoré i poplatok vo výške 34 € zaplatili prevodom na bankový účet ZRPŠ. Počet detí, ktoré chodili na kurz každý deň klesal z dôvodu vysokej chorobnosti. Pánovi Hečkovi boli doručené 3 ospravedlnenky od lekára, ktoré v súlade s podmienkami v prihláške preplácal.

Kurz prebiehal 4 dni. Každý deň deti odchádzali na obed o 11.30 h a o 12.00 h prichádzal autobus pred bránu školy. Výcvikové hodiny boli stanovené od 13.00 h. – 13.55 h. a od 14.05 h. – 15.00 h. Medzi výcvikovými hodinami bola malá prestávka 10 minút.

Počas kurzu sme nezaznamenali väčší úraz, iba bežné poranenia ako modriny či odreniny.

Celkovo hodnotím kurz ako vydarený. Deťom sa kurz páčil a boli spokojné.

Mgr. Irena Daliman

Foto:

Školské kolo Šalianskeho Maťka

14. januára 2016 si na našej škole merali sily žiaci v prednese slovenskej ľudovej povesti.

V ich podaní odzneli povesti od autorov Daniely Hivešovej Šilanovej, Andrea Chudobu, Márie Ďuríčkovej a  Jozefa Cígera Hronského.

V 1. kategórii súťažili samé dievčatá.

Ninka Šajbenová  nám porozprávala o dievčatku Čirikloro a jeho drôtenom vtáčikovi, Tánička Wolkerová o zázračnom pastierovi  s krásnymi fúzikmi, Elka Macejková nám vyrozprávala príbeh o vdove a pastierikovi a o bosorákovi, ktorý prevážal ľudí po Hrone nám zase vyrozprávala Terezka Lacková. A pri prednese Katky Strešňákovej sme sa preniesli do čias, keď navštívil Bratislavu maestro Mozart.

V 2. kategórii

sme si mohli vypočuť prednesy aj dvoch chlapcov. Samko Beňo si zažartoval s vodníkom, o ktorom si rybári mysleli, že už dávno niekam zmizol a Miško Dirga vyrozprával príbeh o koníkovi, ktorý zachránil Kapušiansky zámok. Aj dievčatá v tejto kategórii nás potešili svojimi výkonmi. Povesť o tom, ako vznikla skala nad Budinou predniesla Lea Sugár.  Na sochára v Prešporku, ktorý zhotovil podobizeň škaredého vodníka spomínala Paulínka Lacková.

Každá súťaž musí mať víťazov.  Ani naše stupienky víťazov neostali prázdne.

Postup do okresného kola si však vybojoval vždy iba jeden súťažiaci v každej kategórii. A boli to Katka Strešňáková a Miško Dirga.

27.1.2016 budú našu školu reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže v Senci.

DRŽME IM PALCE

2.B ako víťaz súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu

Tak ako každý rok, i tento bola pani riaditeľkou vyhlásená súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Každá zo 7mich tried strávila predvianočné obdobie príjemnými aktivitami pri zdobení svojich tried. V deň vyhlásenia víťaza každý žiak našej školy bol v napätí ako to celé dopadne. Porota sa skladala z pána starostu, p. Minárikovej, p. Hrazdilkovej, p. Olašákovej a p. Brúderovej. Každý nezávisle od seba dal danej triede príslušný počet bodov, ktoré sa zrátali a určil sa víťaz.

Nakoniec pani riaditeľka vyhlásila v školskom rozhlase víťaza a to triedu 2.B.

Gratulujeme víťazom!!!

Štvrtáci na Výstave Titanic

Dňa 17. 12 2015 sa 16 žiakov 4. A triedy – N.Franeková, N.Charvátová, T.Kondrátová, S.Minárik, E.Ozoganyová, T.Šlank, M.Urban, S.Beňo, M.Dirga, L.Janičina, O.Kubka, P.Lacková, M.Muráň, N.Neradová, L.Sugar, K.Kittlerová zúčastnilo výstavy o legendárnom parníku Titanic,  spolu s pani učiteľkami Gavulovou a Hrazdílkovou  v Bratislavskej Inchebe.

Výstava nás zaviedla na začiatok 20.st., kedy prebiehala technická a kultúrna revolúcia. J. Murgaš vynašiel telegraf, otvoril sa obchodný dom La Fayette v Paríži, v Tatranskej Polianke postavili prvý lyžiarsky mostík.

  1. apríla 1912 sa vydal na plavbu luxusný parník Titanic z anglického Southamptonu, cez írsky Queenstown do amerického New Yorku. V noci so 14. na 15. apríla parník narazil na obrovský ľadovec a nepotopiteľná loď skončila svoju prvú a poslednú cestu na dne Atlantického oceánu.

Dozvedeli sme sa, že z 2 201 pasažierov neprežilo 1 500 ľudí.

Na začiatku prehliadky sme dostali palubný lístok a stali sme sa pasažiermi s konkrétnou identitou osoby, ktorá sa na lodi plavila, napr. L .Janičina bol bohatý priemyselník Benjamín Guggenheim, M. Muráň bol Ján Navrátil – slovenský rodák zo Serede, ktorý cestoval so svojimi malými synmi za lepším životom. Sám zahynul, ale deti – Edmond a Michael sa zachránili. Prechádzali sme sa po luxusnej chodbe, kde boli umiestnené kajuty 1.triedy, videli sme luxusnú reštauráciu, dostali sme sa až do strojovne, kde sme videli bezpečnostné vodotesné dvere. Dotkli sme sa ľadovca a na záver sme sa vyfotili na cípe legendárnej lode.

Zapísala: Mgr. Z. Gavulová, foto: Mgr.J. Hrazdílková

Foto:

Naša škola na Vianočných trhoch obce Miloslavov

Milí rodičia,

v nedeľu sa konali Vianočné trhy obce Miloslavov, ktorých sa už tradične zúčastňuje aj naša škola. Tento rok ste sa pri našom stánku mohli posilniť cigánskou, koláčmi, zohriať punčom, potešiť sa výrobkami našich žiakov, či balíčkami vianočného pečiva od našich šikovných mamičiek.

Všetkým, ktorí pomohli a prispeli akoukoľvek formou patrí naše veľké ĎAKUJEME!

Aj vďaka Vašej pomoci je zisk pre školu z predaja 1 545,13 €.

Ešte raz ďakujeme a pridávame i pár záberov: