Aj tento školský rok využila naša škola možnosť stráviť týždeň v spoločnosti anglicky hovoriacich lektorov. Tento rok našu školu navštívili dve lektorky –  Marianna z Portugalska a Putri z  Indonézie. Naši žiaci sa na  hodinách s nimi dozvedeli zaujímavé informácie o ich rodných krajinách, ale hlavne si mohli precvičiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Žiaci boli aktívni a komunikácia v anglickom jazyku im išla naozaj veľmi dobre. Za tento zaujímavý týždeň sme veľmi vďační  a určite v tom budeme pokračovať aj v budúcich školských rokoch.