Na našej škole je už dlhoročnou tradíciou recitačná súťaž v anglickom jazyku. Aj tento školský rok sa konali najprv triedne kolá, z ktorých najúspešnejší postúpili do školského kola. Vybrať toho najlepšieho z každej kategórie bolo veľmi náročné, keďže konkurencia bola veľká, ale nakoniec sme vybrali a víťazi v jednotlivých kategóriách sú:

Kategória 2. a 3. ročník:

  1. miesto: Vladimíra Gulášová, 2.B; Patrícia Vatrálová 3.B
  2. miesto: Dominika Šátorová, 3.A; Ema Havlíková, 3.B
  3. miesto: Bruno Kandra, 2.A; Slávka Mikušiaková 3.A

Kategória 4. a 5. ročník:

  1. miesto: Nikola Kabátová, 4.A
  2. miesto: Katarína Gregušová, 5.B; Šimon Lacko, 4.A
  3. miesto: Stella Filandová, 5.A; Jakub Paprskár, 5.B
  4. miesto: Mia Gútayová, 4.B; Alena Masariková, 4.B; Michaela Chorvátová, 5.A

Kategória 6. a 7. ročník:

  1. miesto: Nina Gešová, 6.B
  2. miesto: Paulína Lacková, 7.A
  3. miesto: Lea Sugar, 7.B