Celý september a časť októbra prebiehala Šarkaniáda v každom oddelení ŠKD.

Pánovi Farkasovi ďakujeme aj super video, ktoré nám urobil.

Link:  https://youtu.be/vLwHsVZOuJ0