Aj v tomto šk.roku sme usporiadali na škole tradičnú prehliadku v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

V každej triede prebehlo triedne kolo a pedagógovia vybrali tých najlepších v prednese poézie a prózy.

V školskom kole súťažilo 22 žiakov a tiež sme mali 4 hostí z radov prváčikov. Tí bolí úžasní a zároveň veľmi odvážni.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

I.kategória 2.-4.ročník  poézia                                      I.kategória 2.-4.ročník  próza              

1.miesto  –  Matúš Gutten, 3.A                                      1.miesto  –  Timea Durecová,3.B

2.miesto –  Daniel Mikulec, 4.A                                     2.miesto –    Adela Brázdilová, 3.A

3.miesto – Katarína Kabátová, 2.A                               3.miesto –    Katarína Ottmárová, 2.A

Ema Bulíková, 3.B                                                              Nikola Kabátová,4.B

 

II.kategória  5.- 6.ročník  poézia                                   II.kategória 5.- 6.ročník  próza              

1.miesto  – Tomáš Masarik,6.B                                     1.miesto  –  Katarína Strešňáková, 6.B

2.miesto –   Karolína Ottmárová, 5.A                           2.miesto –   Simona Húsková, 5.B

3.miesto –   Simona Biacovská,5.B

 

III.kategória  7.-9.ročník  poézia                                   III.kategória  7.-9.ročník  próza   

1.miesto  – Ema Ozogányová,7.A                                   1.miesto  –    Natália Franeková, 7.A

 

Do okresného kola postupujú prví z každej kategórie. Držíme im palce!

Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim a ich pani učiteľkám, ktoré ich na súťaž pripravili. Tešíme sa na ďalšie podobné recitačné prehliadky.

Ďakujem porote v zložení:  Almášiová, Durecová, Kušnírová, Miklušová, Klačanská

Gabriela Klačanská