Školské kolo súťaže Slávik Slovensko 2018 prebehol na našej škole v hojnom počte 19 účastníkov. Príjemným prekvapením bolo,že z tohto počtu boli 3 chlapci. Porota pozostávajúca z pani učiteliek Boršovej, Kušnírovej a Almášiovej hodnotili originálny prejav, čistotu a zvládnutá úroveň spevu. Deti boli oblečené v krojoch čo dodávalo súťaži autenticitu a zdvihlo jej úroveň na príjemný a neopakovateľný zážitok. Do okresného kola postúpili. V 1.kategórii Mia Gutayová a Emma Bulíková a v 2 kategórii Slávka Činčuráková.