„ IDEME HRAŤ PING – POOOOOONG“,

Dňa 6. apríla  sa na našej škole v areáli telocvične uskutočnil stolnotenisový turnaj. Podujatie bolo súčasťou celoslovenského projektu  „ Ideme hrať ping – poooooong“, ktorý sa koná každoročne v rámci Svetového dňa stolného tenisu.

Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii – žiaci, žiačky a muži. Spolu sa turnaja zúčastnilo 15 súťažiacich.

Zápasy boli veľmi vyrovnané, častokrát o víťazstve rozhodovala jediná loptička. Ako v každej súťaži, aj tu boli ocenení tí najlepší. Víťazi si odniesli diplom, vecné ceny, ale i mnoho nových zážitkov.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

Kategória žiaci

1. miesto – Daniel Tvrdoň, 6.A

  1. miesto  – Samuel Minárik, 7.B
  2. miesto – Tomáš Masarik, 6.A

Kategória žiačky

1. miesto  – Nina Gešová, 6.B

  1. miesto – Katarína Gregušová, 5.B

Kategória muži

1. miesto Mgr. Aleš  Gaľa

  1. miesto Mgr. Dan Bělousov
  2. miesto Ing. Miloš Masarik

 

Víťazom srdečne gratulujeme a dúfame, že táto zábavná športová akcia sa zopakuje každý rok.