V rámci projektu Educate Slovakia 2017, ktorý organizovala mládežnícka organizácia AIESEC, nás v týždni od 13. do 17. 2. 2017 navštívili dve zahraničné študentky,  Katarínu z Lotyšska a Wan Tian z Malajzie. Keďže naša škola s organizáciou AIESEC spolupracuje už viac rokov, žiaci sa na príchod študentov veľmi tešili.

Hlavným cieľom tohto projektu je obohatiť žiakov o globálne myslenie a kultúrny rozhľad o zahraničných krajinách.  Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a motivoval žiakov ku konverzácii v anglickom jazyku. Pozostáva z týždenného učebného plánu zloženého z prezentácií, workshopov a diskusií vedených študentami, za asistencie učiteliek anglického jazyka.

Katarína a Wan Tian do svojho programu zaradili videoprezentácie, rozprávanie o zaujímavostiach z ich krajín pôvodu a interaktívne hry. Naši žiaci sa do všetkých aktivít s nadšením zapájali, a tak nielen získali nové poznatky, ale si odskúšali aj svoje vedomosti z anglického jazyka v nových situáciách.

Študenti prijali od našej školy pozvánku na prehliadku Bratislavy a výklad o slovenskej histórii, kultúrnych zvykoch a tradičných jedlách.

Pre žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania a sme veľmi radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť.

Autor: PaedDr. Dana Pivovarníková

Foto: Mgr. Jana Hrazdílková, PaedDr. Dana Pivovarníková