25. januára 2017 sa víťazky školského kola recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“ zúčastnili v sprievode p. učiteľky Boršovej okresného kola v Senci.

Reprezentovala nás Paulínka Štugelová z 3.B v I. kategórii  a umiestnila sa na 3. mieste. V II. kategórii nás reprezentovala Katka Strešňáková z 4.B a umiestnila sa na 2. mieste.

Ďakujeme našim dievčatám a aj pani učiteľke za prípravu.