Výber žiakov zo stolnotenisového krúžku sa zúčastnil 8.11.2019 stolnotenisového turnaja v ZŠ Mlynská, Senec.

Zúčastnili sa: Samuel Minárik (8.B), Tomáš Masarik (7.B), Oliver Kubka (8.B) a Daniel Tvrdoň (7.A), ako doprovod a zároveň tréner sa zúčastnil Mgr. Aleš Gaľa.

Naši chlapci obsadili 3.miesto v obvodnom kole 2019 v kategórii „Družstvá chlapci“ a žiak Tomáš Masarik zo 7.B obsadil 3. miesto v kategórii „Chlapci“.

Srdečne im gratulujeme a tešíme sa z prvého športového úspechu našej školy.