Dnes sa naši žiaci môžu pochváliť krásnymi výsledkami, ktoré dosiahli v
okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy v Senci.
Školu reprezentovali Paulínka Štugelová 3.B, Katka Strešňáková 4.B,
Karolína Kalúsová 5.A a Michal Dirga 5. B.
Takto sa tešili so svojich úspechov. Ocenení boli diplomami aj krásnymi
knižkami podľa vlastného výberu.
Katka Strešňáková sa prebojovala aj do krajského kola.
Všetkým gratulujeme a Katke budeme držať na Bratislavkých Matamorfózach v máji palce !

Mgr. Ľubica Boršová