Žiaci, ktorí majú radi anglický jazyk, si aj tento školský rok mohli zmerať svoje sily v olympiáde z anglického jazyka.  Prvý krát v histórii našej školy sme mali aj kategóriu 1B, ktorej sa zúčastnili naši najstarší žiaci – ôsmaci. Výhercovia  jednotlivých kategórií sú:

Kategória 1A (4.-7. ročník):

  1. miesto: Katarína Strešňáková, 7.B
  2. miesto: Patrik Juraško, 7.B
  3. miesto: Nina Gešová, 7.B

Kategória 1B (8. ročník):

  1. miesto: Michal Dirga, 8.B
  2. miesto: Lea Sugár, 8.B
  3. miesto: Ema Ozogányová, 8.A

Výhercom srdečne blahoželáme!