Výsledky školského kola geografickej olympiády

Kategória G (5. ročník)

 1. Maximilián Pecka – 84/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 2. Maxim Hinca – 83/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 3. Marek Memersheimer – 78/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 4. Samuel Novodomský – 76/100 úspešný riešiteľ
 5. Michal Kuhn –69/100 úspešný riešiteľ
 6. Natanael Tóth –56/100 úspešný riešiteľ

 

Kategória F (6.a  7. ročník)

 1. Tomáš Gutten – 96/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 2. Katarína Strešňáková – 95/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 3. Jakub Činčurák – 94/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 4. Oliver Kušnír – 86/100 úspešný riešiteľ
 5. Nina Šajbenová – 71/100 úspešný riešiteľ
 6. Ela Macejková – 64/100 úspešný riešiteľ
 7. Karolína Ottmárová – 59/100 úspešný riešiteľ
 8. Adriana Bukšárová – 51/100
 9. Simona Húsková 50/100

Kategória E (8. a 9.  ročník)

 1. Samuel Pavol Beňo – 99/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 2. Max Kandra – 71/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 3. Michal Dirga – 66/100 úspešný riešiteľ, postup do okresného kola
 4. Terézia Kondrátová – 50/100