Správa o výsledkoch ZŠ Miloslavov v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019

 

21.novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2018). Testy písalo spolu 46 360 piatakov  na 1487 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa Testovania 5-2018 zúčastnilo 50 žiakov, z toho šiesti žiaci so zdravotným znevýhodnením.  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 59,30% 58,40%
Štátne školy 58,60% 57,70%
Neplnoorganizované školy 50,40% 50,40%
ZŠ  Miloslavov 74,40% 66,60%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov je o 24 % vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách, o 15,8  % vyššia  v porovnaní s úspešnosťou žiakov na štátnych školách a o 15,1 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

 

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov je o 16,2 % vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách, o 8,9  % vyššia  v porovnaní s úspešnosťou žiakov na štátnych školách a  o 8,2 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.