Správa o výsledkoch ZŠ MILOSLAVOV

v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ

v školskom roku 2016/2017

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa zúčastnilo testovania 38 žiakov, z toho štyria žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Priemerná úspešnosť žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenská 62,3% 63.1%
Štátne školy 61,3% 62,6%
Neplnoorganizované školy-

(to je aj naša škola )

52,2% 55,5%
5.roč. ZŠ Miloslavov 72% 67,7%
Absolventi 1.st. ZŠ Miloslavov 78% 73,2%

 

Vyhodnotenie:

Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (38 žiakov) je o 19,8% vyššia a žiakov, ktorí absolvovali aj  1.st. na ZŠ Alžbetin Dvor (23 žiakov) až o 25,8% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov, ktorí absolvovali 1.st. ZŠ  na neplnoorganizovaných školách.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (38 žiakov) je o 12,2% vyššia a žiakov, ktorí absolvovali aj  1.st. v  ZŠ Miloslavov  (23 žiakov) až o 17,7% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov, ktorí absolvovali 1.st. na neplnoorganizovaných školách.

 

Spracovala : Mgr. Ivana Italy