Naša škola sa zapojila do 2. ročníka celoslovenského projektu Záchrana som ja, ktorého cieľom bolo vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.

Z našej školy sa do projektu  zapojili  4 triedy:  2.B, 3.A, 3.B,3.C .

Úlohou žiakov bolo: Napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy mohli byť  – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo aj vymyslené.

Táto  téma žiakov  zaujala a vďaka tomu vznikli naozaj krásne, dojímavé a najmä poučné príbehy,  plné nádherných ilustrácií o bezpečnosti na cestách, prvej pomoci a záchrane života.

Triedni učitelia, vychovávatelia  spoločne  so žiakmi  tieto príbehy spracovali do rôznych publikácií.

Triedy: 3.A a 3.B so svojimi úspešnými prácami patria medzi  päťdesiat  víťazných škôl, ktoré vyhrali  pre celý 1.stupeň našej školy zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov so záchranármi a sanitkou, certifikované kurzy prvej pomoci pre učiteľov a k tomu naozaj úžasný darček, akým je automatický externý defibrilátor pre našu školu.

Dňa 12.12.2018  žiaci našej školy  zažili už  spomínaný zážitkový  deň,  kde sa dozvedeli  množstvo dôležitých informácií o poskytnutí  prvej  pomoci .Mohli si aj vyskúšať poskytnúť 1.pomoc, dať človeka do stabilizovanej polohy, vidieť záchranárov privolaných k zraneniu a mnoho iných zaujímavostí a tak možno aj vďaka týmto informáciám zachrániť niekomu inému život.

Sme naozaj veľmi radi, že aj takouto formou sme vrátili tému prvej pomoci do našej základnej školy v Miloslavove. Úprimne sa tešíme, že sa  naša škola vďaka externému defibrilátoru stáva bezpečnejším miestom pre nás všetkých.