Po desiatich mesiacoch usilovnej školskej práce sme školskou slávnosťou slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Na školskom dvore sa deťom po vypočutí našej štátnej hymny a úvodných básňach v podaní Timey, Mii a Alex, prihovorila p. riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková. Zhodnotila úspechy našich žiakov a pedagógov, povzbudila ich do ďalšej školskej práce v budúcom školskom roku, zaželala všetkým príjemné prázdniny a dovolenku. Po nej sa všetkým prihovoril p. starosta Milan Baďanský, poďakoval pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy za odvedenú prácu v tomto školskom roku a deťom zaprial príjemné prázdniny. V závere školskej slávnosti pozdravili prváci krátkou básňou všetkých učiteľov. Nakoniec boli najúspešnejší a najlepší žiaci a žiačky našej školy ocenení knihou a pochvalným listom za výborný prospech, vzornú dochádzku, reprezentáciu školy na súťažiach a olympiádach na okresnej i krajskej úrovni. S úsmevom na tvári si potom žiaci presunuli do tried, kde si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Gratulujeme a ďakujeme našim najúspešnejším a oceneným žiakom:

 

Odmenení žiaci v školskom roku 2016/2017

  1. Macejková Linda – 1.A – Za výborný prospech a vzorné správanie

2. Majer Ľuboš – 1.A –Za výborný prospech a vzorné správanie

3. Adam Boháč – 1.B – Za vzorné správanie, usilovnosť, vynikajúci prospech a super dochádzku

4. Veronika Baranovičová – 1.B – Za vzorné správanie, usilovnosť, výborný prospech a kamarátskosť

5. Radko Bábiček – 2.A – Za vzorné správanie a výborný prospech

6. Tamara Krivošíková – 2.A – Za vzorné správanie a výborný prospech

7. Tamara Šikulová – 2.B – Za vzorné správanie a výborný prospech

8. Alexandra Šikulová – 2.B – Za vzorné správanie a výborný prospech

9. Terezka Lacková – 4.A – Za výborný prospech a vzornú dochádzku

10. Oliver Kušnír – 4.A – Za úspešnú reprezentáciu v matematických súťažiach a

výborný prospech

11. Katarína Strešňáková – 4.B – Za reprezentáciu v recitačných súťažiach

12. Samuel Beňo – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach

13. Paulínka Lacková – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach

  1. Natália Franeková – 5.A – Za úspešnú účasť na okresných olympiádach
  2. Karolína Kalúsová – 5.A – Za úspešnú reprezentáciu školy na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

16. Martin Muráň – 5.A –  Za úspešnú reprezentáciu a účasť v tech. olympiáde

  1. Jakub Krivošík – 5.A – Za úspešnú reprezentáciu a účasť v mat. olympiáde

18. Michal Dirga – 5.B – Za účasť na olympiáde z anglického jazyka a prednese

prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín

19. Adam Macura – 5.B – Za účasť na olympiáde z geografie a matemat. súťaži