Milí rodičia a priaznivci, chceli by sme Vás poprosiť o venovanie Vašich 2% z daní pre organizáciu NAŠA ŠKOLA MILOSLAVOV, ktorá zabezpečuje potreby Vašich detí v škole, tak aby bola Naša škola Miloslavov príjemným miestom, na ktoré budú Vaše deti s láskou spomínať.
Na toto milé gesto budete potrebovať formuláre, ktoré sú priložené dole (prikladáme dva v prílohe .pdf formát pre fyzické osoby, právnické osoby majú toto vyhlásenie ako súčasť ich Daňového priznania).

 

Popis krokov pre darovanie 2% z dane:


Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Dobrovoľníci, ktorí pomáhali NAŠA ŠKOLA MILOSLAVOV min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od ZŠ potvrdenie)

 

Adresa: Alžbetin Dvor 81, 90042 Miloslavov

IČO: 50510088

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9111110000001468225007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

 

Pripojené dokumenty