Číslo účtu pre fond ZRPŠ:

SK74 0200 0000 0035 6916 0854

Variabilný symbol: 

Nie je vytvorený, prosíme uviesť iba do poznámky MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA A TRIEDU

Príspevok: 

30€ / školský rok / dieťa – uhradiť do 30.11.2019

 

Na tento účet sa uhrádzajú aj zálohy za rôzne akcie – napr. Zimná škola v prírode – lyžiarsky výcvik a pod.

Pripojené dokumenty