Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019

 

Dňa 7.4.2018 sa v našej škole konal zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019. Zapísalo sa 67 detí. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí alebo odklade bude doručené zákonným zástupcom poštou doporučene v zmysle platnej legislatívy najneskôr do 15. júna 2018. Očakávaný termín doručovania rozhodnutí pre našu školu je posledný májový týždeň.

 

                                                                                                                  PaedDr. Alena Jančeková

 

Milí rodičia budúcich prvákov!

  • zápis prvákov bude 7.4.2018 (sobota) od 8.30 do 12.00 hod. v ZŠ Miloslavov
  • na zápis treba prísť s dieťaťom

K zápisu treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
  • odporúčame priniesť aj vyplnené tlačivá k zápisu (Protokol o zápise dieťaťa, v prípade nutnosti odkladu – Žiadosť o odklad, v prípade predčasného zaškolenia – Žiadosť o predčasné zaškolenie)
  • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie) a priniesť tlačivo so sebou na zápis
  • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu po 7.4.2018

Odporúčame Vám prečítať tieto informácie, ktoré Vám odpovedia na veľa Vašich otázok.

Prikladáme dôležitý dokument – Pokyny pre prvákov a ich rodičov.

Link:

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/mame_doma_prvaka/Stranky/%C4%8Co%C4%8Dak%C3%A1prv%C3%A1ka.aspx

Zoznam pomôcok pre prváka (orientačný) – Pomocky_pre_prvaka

 

Pripojené dokumenty