Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020

 

Milí rodičia budúcich prvákov!

  • zápis prvákov bude 6.4.2019 (sobota) od 8.30 do 12.00 hod. v ZŠ Miloslavov
  • na zápis treba prísť s dieťaťom
  • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie) a priniesť tlačivo so sebou na zápis.

K zápisu treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
  • odporúčame priniesť aj vyplnené tlačivá k zápisu (Protokol o zápise dieťaťa, v prípade nutnosti odkladu – Žiadosť o odklad, v prípade predčasného zaškolenia – Žiadosť o predčasné zaškolenie – tlačivá sú priložené nižšie)
  • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu po 6.4.2019

Odporúčame Vám prečítať tieto informácie, ktoré Vám odpovedia na veľa Vašich otázok.

Odporúčame prečítať doplnkový materiál v prílohe – Čo by mal vedieť prváčik, Pár dobrých rád pre rodičov prvákov a článok v linku.

Link:

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/mame_doma_prvaka/Stranky/%C4%8Co%C4%8Dak%C3%A1prv%C3%A1ka.aspx

Zoznam pomôcok pre prváka (orientačný) – Pomocky_pre_prvaka

Pozývame Vás aj na rodičovské stretnutie pred zápisom do prvého ročníka:

Pripojené dokumenty