Škola sa otvára pre deti rannej ŠKD od 6.30 – do 7.30 hod.

Ranná ŠKD je pre všetkých prihlásených žiakov v triede 1.C – zadný vchod do budovy (starý).

Budova ZŠ – I. stupeň sa otvára o 7.30 hod.

Pavilón II. stupňa ZŠ sa otvára o 7.30 hod.

Príchod detí na vyučovanie je do 7.55 hod. Brána školy sa zatvára o 8,00 hod.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy.

V prípade potrebných konzultácií s pedagógom, pedagógom príde za rodičom ku vchodu školy.

Prosíme rodičov, aby sa po vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD nezdržiavali v areáli školy. Školský areál sa zatvára o 17.30 hod.

Ďakujeme za ústretovosť.

PaedDr. Alena Jančeková

riaditeľka ZŠ Miloslavov

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ALŽBETIN DVOR 81, 900 42  MILOSLAVOV

 

Riaditeľka: PaedDr. Alena Jančeková

Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. Silvia Szabová

Zástupkyňa pre II. stupeň: PaedDr. Dana Pivovarníková

Vedúca ŠKD:  Mgr. Soňa Slavkayová

Asistentka riaditeľa: Mgr. Irena Daliman

 

TRIEDNICTVO :

1.A – Mgr. Miriam Dillonghová

1.B – Mgr. Magdaléna Madziková

1.C – Mgr. Marta Bělousovová

2.A – Mgr. Jarmila Kušnírová

2.B – Mgr. Janka Almášiová

3.A – PaedDr. Katarína Michaličová

3.B – Mgr. Rastislav Vaľko

4.A – Mgr. Zuzana Durecová

4.B – PaedDr. Andrea Malová

5.A – PaedDr. Marcela Vargová

5.B – Mgr. Aleš Gaľa

6.A – Mgr. Silvia Boháčová

6.B – Mgr. Martina Miklušová

7.A – Mgr. Kornélia Kandrová

7.B – Mgr. Lenka Žárová

8.A – Mgr. Ivana Italy

8.B – Mgr. Gabriela Klačanská

 

Netriedni učitelia: 

Ing. Ildikó Eštoková – chémia, informatika

Mgr. Oľga Klátiková – evanjelické náboženstvo

 

Odborní zamestnanci: 

RNDr. Viera Lacíková  –  špeciálny pedagóg, výchovný poradca

Mgr. Oľga Kňazúrová – špeciálny pedagóg

Mgr. Anna Hubčíková – školský psychológ

 

Asistenti učiteľa: 

Petra Krautová – asistentka učiteľa

Lucia Snopková – asistentka učiteľa

Mgr. Daniela Bahnová – asistentka učiteľa

Mgr. Tomáš Mišejka – asistent učiteľa

 

ŠKD

  1. oddelenie – Veronika Forgóová
  2. oddelenie – Mgr. Marína Botlóová
  3. oddelenie – PhDr. Alexandra Barančíková
  4. oddelenie – Mgr. Irena Daliman
  5. oddelenie – Mgr. Darina Ribárová
  6. oddelenie –  Mária Tyborová
  7. oddelenie – Mgr. Soňa Slavkayová
  8. oddelenie – Mgr. Tomáš Mišejka

                   

Nepedagogickí zamestnanci:

Školník:

Robert Riegel

 

Upratovačky:

Jarmila Mináriková

Michaela Zámečníková

Petra Kešjarová

 

Pripojené dokumenty