Oznam pre rodičov – chorobnosť detí

Vážení rodičia,

nakoľko po jesenných prázdninách nastupujú sychravé a chladné dni, očakávame zvýšenú chorobnosť.

Pán doktor Lipovský z Obce Miloslavov nám poskytol stručné informácie od detskej pani doktorky, ako vieme efektívnejšie zamedziť masívnemu šíreniu chorôb aj v našej škole.

Veľmi pekne mu za tieto informácie ďakujeme.

Prosím, prečítajte si tieto informácie, poučme sa, predídeme tým zatvoreniu školy kvôli vysokej chorobnosti.

Informácie tu: Chorobnosť detí

Schránka dôvery

Od 8.1.2019 naša škola zaviedla tzv. „schránku dôvery“, kde môžu deti písať svoje postrehy, návrhy ale hlavne v prípade potreby napísať svoj problém, ktorý sa bude škola snažiť vyriešiť. Schránky sú umiestnené v budove I. stupňa pri jedálni a v budove II. stupňa pri dielni.

Veríme, že aj tento krok pomôže lepšej klíme na našej škole.

Informácia o schránke:

Nové separačné koše

Milí rodičia a deti, ako ste si mohli všimnúť od dnešného dňa sa na každej chodbe nachádzajú nádoby na triedený odpad.

Vedeli ste, že:
Noviny sa rozkladajú v prírode niekoľko mesiacov, plechovky od nápojov až 100 rokov, igelitové tašky a plastové fľaše dokonca 500 rokov? Rekordérom je ale sklo, ktoré sa v prírode rozloží až o 4 tisíc rokov. Preto dbajte o to, aby ste neznečisťovali prírodu a všetky svoje odpadky vzali z lesa alebo prechádzky so sebou. Triedenie odpadu je veľmi dôležité. Šetrí prírodu, znižuje spotrebu energie. Ten kto triedi odpad je ohľaduplný k životnému prostrediu. Vytriedený odpad sa dá ďalej recyklovať.
Uvediem zopár príkladov: Zo 670 vyzbieraných plechoviek môže byť jeden bicykel, jedna tona papiera zachráni 17 stromov, zo 150 vyzbieraných plastových fliaš sa môže vyrobiť koberec alebo zimná bunda, z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky.
Nádoba na papier je modrej farby. Patrí do nej napríklad: kancelársky papier, noviny, časopisy, zošity, letáky, obálky, plagáty, baliaci a krepový papier, ale aj kartóny a krabice.
Naopak do nádoby na papier nepatrí akýkoľvek znečistený papier (napríklad potravinami), použité papierové vreckovky a utierky. Krabice a kartóny prosíme pred vyhodením poskladať, prípadne stlačiť na minimum.
Žltou farbou je označená nádoba na plast. Patria sem plastové fľaše od nápojov, igelitové tašky, fólie a vrecká tiež aj obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a plastové nádoby. Do žltej plastovej nádoby nepatria: silno znečistené obaly, ale ani guma. Pri vyhadzovaní plastových fliaš je dôležité vyliať vodu a potom ich stlačiť.
Poslednou farebnou nádobou je zelená. Do zelenej nádoby sa vkladá sklo. Patria sem sklenené fľaše a poháre. Naopak nepatria sem žiarovky, keramika, zrkadlá a taniere. Pred vhodením do nádoby odstráňte zo sklenenej fľaše plastový alebo kovový vrchnák. Nezabúdajte na to, že odpad, ktorý sa nedá triediť je potrebné zahadzovať do bežného koša vo vašej triede.
A ešte jedna dôležitá informácia na záver pre všetkých. Žiak, ktorý poruší triedenie odpadu, to znamená, že vhodí napríklad papier do žltej nádoby, ktorá je určená na plast, vytriedi celú nádobu.

Nový šalátový bar

Milí rodičia a žiaci,

od 2.10.2018 máme v našej školskej jedálni novinku – šalátový bar. Tento bar môže využívať každý stravník v našej jedálni. Aj takýmto spôsobom chceme v našej škole podporiť zdravé stravovanie.

 

Čerpanie financií OZ Naša škola Miloslavov 2017/2018

Vážení rodičia,

pripravili sme prehľad čerpania Vašich finančných prostriedkov za školský rok 2017/2018 a ako aj prehľad percentuálneho prispievania jednotlivých tried.

Všetkým rodičom, ktorí podporili OZ finančnými prostriedkami veľmi pekne ďakujeme.

Dovolíme si pripomenúť, že aj naďalej môžete posielať dobrovoľný príspevok na č.ú. OZ:

 SK74 0200 0000 0035 6916 0854, kde treba uviesť meno dieťaťa a triedu. 

                                                                                                          Vaša škola