Milí rodičia,

nakoľko sa zmenil čas odchodu autobusu z časti Miloslavov (Miloslava) na skorší, škola umožňuje deťom, ktoré dochádzajú autobusom do školy a nenavštevujú ŠKD počkať v priestoroch starej časti budovy školy – čakárni, kým sa otvoria ostatné vchody do budov. Do 7.30 bude otvorený len zadný – starý vchod do budovy, kde majú tieto deti možnosť počkať.