Vážení rodičia,

pripravili sme prehľad čerpania Vašich finančných prostriedkov za školský rok 2017/2018 a ako aj prehľad percentuálneho prispievania jednotlivých tried.

Všetkým rodičom, ktorí podporili OZ finančnými prostriedkami veľmi pekne ďakujeme.

Dovolíme si pripomenúť, že aj naďalej môžete posielať dobrovoľný príspevok na č.ú. OZ:

 SK74 0200 0000 0035 6916 0854, kde treba uviesť meno dieťaťa a triedu. 

                                                                                                          Vaša škola

 

Pripojené dokumenty