Milí rodičia a deti, ako ste si mohli všimnúť od dnešného dňa sa na každej chodbe nachádzajú nádoby na triedený odpad.

Vedeli ste, že:
Noviny sa rozkladajú v prírode niekoľko mesiacov, plechovky od nápojov až 100 rokov, igelitové tašky a plastové fľaše dokonca 500 rokov? Rekordérom je ale sklo, ktoré sa v prírode rozloží až o 4 tisíc rokov. Preto dbajte o to, aby ste neznečisťovali prírodu a všetky svoje odpadky vzali z lesa alebo prechádzky so sebou. Triedenie odpadu je veľmi dôležité. Šetrí prírodu, znižuje spotrebu energie. Ten kto triedi odpad je ohľaduplný k životnému prostrediu. Vytriedený odpad sa dá ďalej recyklovať.
Uvediem zopár príkladov: Zo 670 vyzbieraných plechoviek môže byť jeden bicykel, jedna tona papiera zachráni 17 stromov, zo 150 vyzbieraných plastových fliaš sa môže vyrobiť koberec alebo zimná bunda, z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky.
Nádoba na papier je modrej farby. Patrí do nej napríklad: kancelársky papier, noviny, časopisy, zošity, letáky, obálky, plagáty, baliaci a krepový papier, ale aj kartóny a krabice.
Naopak do nádoby na papier nepatrí akýkoľvek znečistený papier (napríklad potravinami), použité papierové vreckovky a utierky. Krabice a kartóny prosíme pred vyhodením poskladať, prípadne stlačiť na minimum.
Žltou farbou je označená nádoba na plast. Patria sem plastové fľaše od nápojov, igelitové tašky, fólie a vrecká tiež aj obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a plastové nádoby. Do žltej plastovej nádoby nepatria: silno znečistené obaly, ale ani guma. Pri vyhadzovaní plastových fliaš je dôležité vyliať vodu a potom ich stlačiť.
Poslednou farebnou nádobou je zelená. Do zelenej nádoby sa vkladá sklo. Patria sem sklenené fľaše a poháre. Naopak nepatria sem žiarovky, keramika, zrkadlá a taniere. Pred vhodením do nádoby odstráňte zo sklenenej fľaše plastový alebo kovový vrchnák. Nezabúdajte na to, že odpad, ktorý sa nedá triediť je potrebné zahadzovať do bežného koša vo vašej triede.
A ešte jedna dôležitá informácia na záver pre všetkých. Žiak, ktorý poruší triedenie odpadu, to znamená, že vhodí napríklad papier do žltej nádoby, ktorá je určená na plast, vytriedi celú nádobu.