Dňa 6. apríla 2019 sa konal zápis do 1. ročníka ZŠ Miloslavov. K dnešnému dňu je zapísaných 100 detí.

Plánujeme otvoriť 3 triedy prvého ročníka.

Rozhodnutia Vám budú doručované v zmysle platnej legislatívy najneskôr do 15. júna 2019.