Vážení rodičia,

nakoľko po jesenných prázdninách nastupujú sychravé a chladné dni, očakávame zvýšenú chorobnosť.

Pán doktor Lipovský z Obce Miloslavov nám poskytol stručné informácie od detskej pani doktorky, ako vieme efektívnejšie zamedziť masívnemu šíreniu chorôb aj v našej škole.

Veľmi pekne mu za tieto informácie ďakujeme.

Prosím, prečítajte si tieto informácie, poučme sa, predídeme tým zatvoreniu školy kvôli vysokej chorobnosti.

Informácie tu: Chorobnosť detí