Vážení rodičia štvrtákov !

Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo zrealizovať do začiatku tohto školského roka prístavbu k novej budove našej základnej školy v rozsahu 4 nových tried a takisto dokončiť aj zariadenie nových tried. Čakáme na kolaudačné rozhodnutie, ktoré vzhľadom na námietky susedov nie je k dnešnému dňu vydané, preto nemôžeme triedy začať aj využívať. Do doby správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia  sa budú žiaci 4. ročníka (4.A, 4.B triedy) vyučovať v provizórnych priestoroch – dvoch miestnostiach našej školskej jedálne. Tento týždeň má prvý stupeň 4. vyučovacie hodiny, vyučovanie končí 11.40 hod.  Popoludní bude pre deti prihlásené do ŠKD činnosť realizovaná v Komunitnom centre v Miloslavove – Alžbetinom Dvore v čase do 14,15 hod. Potom sa presúvajú do starej budovy ZŠ až do 16,30 hod. Po tejto hodine budú štvrtáci v zbernej triede v 3.B. Vzhľadom na veľmi vysoký počet detí prihlásených do ŠKD v 4. ročníku, prosíme Vás o zváženie pobytu Vášho dieťaťa v ŠKD – ak je rodič dieťaťa nezamestnaný, resp. je na materskej dovolenke, ev. má iné možnosti.

Milí rodičia, budeme Vás naďalej informovať, ako pokračujú rokovania ohľadom vydania kolaudačného rozhodnutia. Je pre nás všetkých prioritou, aby vyučovanie v nových priestoroch prístavby bolo čo najskôr, najmä ak je na vyučovanie z našej strany všetko pripravené.

Ešte raz úprimná vďaka za pochopenie  a toleranciu.

 

PaedDr. Alena Jančeková – riaditeľka školy

Milan Baďanský – starosta.