Od 8.1.2019 naša škola zaviedla tzv. „schránku dôvery“, kde môžu deti písať svoje postrehy, návrhy ale hlavne v prípade potreby napísať svoj problém, ktorý sa bude škola snažiť vyriešiť. Schránky sú umiestnené v budove I. stupňa pri jedálni a v budove II. stupňa pri dielni.

Veríme, že aj tento krok pomôže lepšej klíme na našej škole.

Informácia o schránke: