Vážení rodičia,

nakoľko počet detí v našich školských zariadeniach neustále narastá je potrebné presnejšie identifikovanie platieb. Preto Vás žiadame, aby ste od 1.1.2019 uhrádzali platby za školský klub detí (družinu) na nový bankový účet č.: SK75 5600 0000 0018 7740 2019. Je potrebné zadávať variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený a do textu napíšte „ŠKD priezvisko a meno dieťaťa“.

Za prípadné problémy, ktoré Vám týmto spôsobíme sa vopred ospravedlňujeme.

a za Vašu súčinnosť a pochopenie ďakujeme.

Milan Baďanský, Obec Miloslavov