Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste si konzultácie dohodli VOPRED – emailovo alebo telefonicky (ak vyučujúci poskytne svoje telefónne číslo).