PaedDr. Alena Jančeková

riaditeľka školy

Tel.: 0907 711 846
E-mail: alena.jancekova@miloslavov.sk

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 13.00 – 14.00 hod.

Štvrtok: 08.00 – 09.00 hod.

alebo dohodou po emailovom dohovore.

Mgr. Silvia Szabová

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ

Konzultačné hodiny:

Piatok:

07.00 – 08.00 hod.

 

PaedDr. Dana Pivovarníková

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, učiteľka ANJ, RJ

Konzultačné hodiny:

Štvrtok:

07.30 – 08.30 hod.

Mgr. Soňa Slavkayová

vedúca ŠKD, vychovávateľka

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 

16.30 – 17.30 hod.

 

Mgr. Irena Daliman

asistentka riaditeľky, vychovávateľka

Konzultačné hodiny:

Utorok:

07:50 – 8:50 hod.

Mgr. Jarmila Kušnírová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Štvrtok:

13.30 – 14.00 hod.

Mgr. Janka Almášiová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Utorok: 

13.00 – 14.00 hod.

Mgr. Marta Bělousovová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Štvrtok:

12.45 – 13.30 hod.

Mgr. Miriam Dillonghová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Štvrtok:

13.00 – 14.00 hod.

Mgr. Zuzana Durecová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 

13.00 – 14.00 hod.

Mgr. Rastislav Vaľko

triedny učiteľ

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 

07:00 – 08:00 hod

PaedDr. Andrea Malová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Utorok: 

7.30 – 8.00 hod.

 

Mgr. Aleš Gaľa

triedny učiteľ

Konzultačné hodiny:

Utorok: 

13.00 – 13.45 hod.

Mgr. Silvia Boháčová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Piatok:

08:55 – 09:40 hod.

Mgr. Martina Miklušová

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Utorok: 

07.30 – 8.30 hod.

Mgr. Jana Hrazdílková

triedna učiteľka, učiteľka ANJ

Konzultačné hodiny:

Utorok: 

13.00 – 14.00 hod.

Mgr. Ivana Italy

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Streda:

08.00 – 08.45 hod.

Mgr. Gabriela Klačanská

triedna učiteľka

Konzultačné hodiny:

Streda:

12.40 – 13.30 hod.

Helena Hanzelová

vychovávateľka - 1. oddelenie

Mgr. Darina Ribárová

vychovávateľka - 2. oddelenie

Mária Tyborová

vychovávateľka - 3. oddelenie

Veronika Forgóová

vychovávateľka - 5. oddelenie

Mgr. Tomáš Mišejka

vychovávateľ - 6. oddelenie

Petra Krautová

asistentka učiteľa

Konzultačné hodiny:

Utorok:

14.00 – 15.00 hod.

Mgr. Kornélia Kandrová

učiteľka nemeckého, anglického jazyka

Konzultačné hodiny:

Štvrtok:

12.45 – 13.45 hod.

RNDr. Viera Lacíková

školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca

Tel.: 0917 700 525
E-mail: specpedzs@gmail.com

Konzultačné hodiny:

Pondelok:

15.00 – 16.00 hod.

Piatok:

08.00 – 09.00 hod.

prosíme ale vopred si stretnutie dohodnúť!

Mgr. Oľga Kňazúrová

školský špeciálny pedagóg

Tel.: 0917 700 525
E-mail: olinka.knazurova@gmail.com

Konzultačné hodiny:

Utorok:

13.00 – 14.00 hod.

Mgr. Oľga Klátiková

učiteľka – NAV – evanj.