Číslo účtu pre platby za obedy:

SK61 1100 0000 0026 2417 4550

Všetky ostatné informácie o školskej jedálni získate tu:

Informácie o školskej jedálni