Číslo účtu pre platbu za ŠKD:

SK75 5600 0000 0018 7740 2019

Variabilný symbol: 

Pri platbe za ŠKD používajte VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu tento školský rok!!!!

Splatnosť poplatku je každý mesiac do 10. dňa v mesiaci! 

Do poznámky prosím uvádzajte „ŠKD a meno a priezvisko dieťaťa“.

Žiaci označené v tabuľke VS červenou farbou nenavštevujú ŠKD a nemajú teda povinnosť platby.

Nepoužívajte symboly z minulého školského roka! Bez variabilného symbolu nebude Vaša platba priradená.

Platby sa kontrolujú každý mesiac. Vychovávateľka nemá prehľad o platbách, ani ich nespravuje.

Nezrovnalosti v platbách, nedoplatky, preplatky prosím riešte s obecným úradom – s pani Jašurovou.

 

Pripojené dokumenty