Triedni dôverníci

Školský rok 2019/2020

1.A – Peter Bednárik – bedo45@gmail.com

1.B – Veronika Maronová – maronova@modny-svet.sk

1.C – Miriam Chorvátová – miriamchorvatova77@gmail.com

2.A –  Mgr. Ondrej Farkas – farki@farki.net

2.B – Ing. Tatiana Cabalová, PhD. – tatiana.cabalova@gmail.com

3.A – Bc. Zlata Ottmárová – zlata.ottmar@gmail.com

3.B – Michaela Vizváryová – miska.chlebcokova@gmail.com

4.A –  Mgr. Ľuboš Majer – lubos.majer1@gmail.com

4.B –  Ľuboš Mráz – lubos.mraz@post.sk

5.A –  Štefan Škulavík – s.skulavik@gmail.com

5.B –  Erika Fülöpová – erika.fulopova86@gmail.com

6.A –  Mgr. Gabriela Púčiková – gabriela.pucikova@gmail.com

6.B –  Eva Sojka Hanesová – eva.hanesova@zoznam.sk

7.A –  Viola Csivreová – violacsivreova@gmail.com

7.B –  Ing. Lucia Kühnová – lucia@analyticadesign.sk

8.A – Mária Mináriková – majamajo29@gmail.com

8.B – Zuzana Mináriková – zuzka@minarik.sk